Статистика за болничния бизнес в България01/04/2016

„Болничните заведения в България: Топ-50 по приход“ е подготвен от Агенцията за пазарни & бизнес проучвания и секторни анализи. Предлагаме ви малка извадка от изследването в три таблици. В таблица 1 е общата картина на болничния бизнес, в таблица 2 са Топ-10 болници по оперативен приход (азбучен ред), в таблица 3 са Топ-10 болници по оперативна печалба (EBIDTA, по азбучен ред).

Изследването – с данни и класации за всички 116 обхванати от него болници, които са анализирани в седем основни икономически показателя за всеки респондент, включително разходи за персонал, ДМА (дълготрайни материални активи), задължения, вземания, кредити – можете да поръчате от CBN – Pannoff, Stoytcheff & Co на имейл office@cbn-bulgaria.com. Цената е 1299 евро без ДДС.