Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия01/04/2016

– Pfizer възнамерява да създаде ново бизнес поделение, след завършването на сделката за $160 милиарда по придобиването на Allergan. To ще включва офталмологичните и естетични продукти на Allergan, включително Botox за терапевтични и козметични приложения. Друга промяна в Pfizer е обединяването на Global Innovative Pharma (GIP) бизнеса с поделението Vaccines, Oncology and Consumer (VOC).

Търговските операции на фармацевтичния гигант ще продължават да се движат от две поделения: Innovative Products и Established Products. Innovative Products ще се състои от два оперативни сегмента – GIP и Global Specialty and Consumer Brands, а Established Products – от Global Established Pharmaceutical, включително всички търговски операции на Hospira.

Междувременно Allergan придоби биотехнологичната Anterios, която е специализирана в медицинска дерматология и естетична медицина. Anterios разработва следващо поколение топикални системи за приложение на ботулинов токсин (NDS технология), при които няма необходимост от инжекционна апликация. Освен това, Allergan получава правата върху ANT-1207 – топикална форма на ботулинов токсин тип А за лечение на хиперхидроза.

– Европейските регулатори одобриха придобиването от Teva на глобалния генеричен бизнес на Allergan срещу $40.5 милиарда. След сливането, Teva ще трябва да преразпредели някои от продуктите си в 24 европейски страни. Израелският фармацевтичен гигант очаква одобрение за сделката и от Федералната търговска комисия на САЩ, с което би спестила около $1.4 милиарда от данъци годишно.

– Shire придоби Baxalta срещу $32 милиарда, с което се превърна в световен лидер в областта на биотехнологиите и редките заболявания. Общото портфолио включва 60 програми в процес на разработване, от които 50 в областта на редките заболявания. Според анализатори, към 2020 Shire ще генерира годишни приходи от $5 милиарда от продажби на тази група медикаменти.

– Mylan закупи шведската Meda срещу $9.9 милиарда, с което си осигури достъп до ключови пазари като Китай, Югоизточна Азия, Русия, Близкия изток и Мексико. Освен това, компанията ще увеличи портфолиото си от медикаменти в областта на алергичните заболявания, дерматологията, белодробните болести и хроничната болка.

– Abbott увеличи диагностичното си поделение с покупката на Alere срещу $5.8 милиарда, с което ще увеличи продажбите си в тази област до над $7 милиарда. Alere е специализирана в разработването на различни диагностични тестове.

– Roche сключи споразумение с Blueprint Medicine на стойност $1 милиард за съвместно разработване и комерсиализация на пет нови таргетни противоракови терапии. Двете компании ще се фокусират върху малки молекули, които таргетират кинази, участващи в различни процеси на имунния отговор.

В момента, повечето усилия в областта на имунотерапията се фокусират върху антитела или комбинация от съществуващи терапии. Усилията на учените от двете фирми ще се насочат към нови механизми за модулиране на туморния имунен отговор чрез повлияване на различни имунокинази.

AstraZeneca продаде правата върху Imdur (isosorbide mononitrate) и Plendil (felodipine) на China Medical Systems (CMS) срещу $500 милиона.

В друга сделка, AZ продаде правата върху Moventig (naloxegol) на ProStakan, срещу авансово заплащане от $70 милиона. Медикаментът е първият перорален периферно действащ мю-опиоиден рецепторен антагонист, който се прилага веднъж дневно за лечение на предизвикан от наркотичните аналгетици запек, неповлияващ се от лаксативи.

– Ipsen придоби правата върху Cometriq (cabozantinib) на Exelixis срещу $855 милиона. Медикаментът е инхибитор на тирозин киназа c-Met и VEGFR2. Ефектите му се изразяват в намаление на туморния растеж, развитието на метастази и ангиогенезата.

В Европа е одобрен за лечение на неоперабилен напреднал или метастазирал медуларен тиреоиден карцином при възрастни. Очаква се cabozantinibe да бъде регистриран за лечение на напреднал бъбречноклетъчен карцином и напреднал хепатоцелуларен карцином.

– AbbVie закупи правата за комерсиализиране на BI 655066 на Boehringer Ingelheim за $595 милиона. Медикаментът е биологична терапия (анти-IL-23 антитяло), която преминава фаза 3 клинични проучвания за лечение на псориазис.

Данните от фаза 2 клиничните изпитвания показват, че BI 655066 е по-ефикасен за терапия на болни с умерени и тежки форми на плакатен псориазис, в сравнение със Stelara (ustekinumab) на J&J. Предвижда се медикаментът да бъде изследван и за лечение на болест на Crohn, псориатричен артрит и астма.

– Venture придоби британската биотехнологична компания Skypharma срещу Ђ555 милиона. Skypharma е специализирана в разработването на продукти за лечение на респираторни заболявания. (ИТ)