Съвременна диагноза на прогресивната системна склероза


md 01/04/2016

Д-р Севдалина Ламбова, дм Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински факултет Медицински университет – Пловдив, email: drlambova@abv.bg За определяне и валидиране на критерии за много ранна диагноза на прогресивната системна склероза (ПСС), EUSTAR (European League Against Rheumatism – EULAR Scleroderma Trials and Reasearch) организира провеждането на мултицентров проект VEDOSS (Very Early Diagnosis of Systemic […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.