Ремисия и персистиране на астмата при децата01/04/2016

При децата на 7-8-годишна възраст с бронхиална астма, които са с алергична сенсибилизация към животни, с тежка астма и от женски пол, е малко вероятно да настъпи ремисия на заболяването през пубертета, показаха резултатите от шведско проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

През 1996 година е раздаден въпросник на родителите на всички деца на възраст 7 до 8 години в три общини в северната част на Швеция, като общо 3430 (97% от всички) са взели участие. След валидационно проучване е установено, че 248 деца имат астма. При тях е осъществявана периодична оценка всяка година до 19-годишна възраст, докогато са проследени 205 (83%).

По време на проследяването са проведени: функционално изследване на дишането (ФИД), бронхопровокационна проба, кожни тестове с убождане (skin prick tests). Ремисията е дефинирана като липса на бронхиална обструкция и липса на необходимост от приложение на медикаменти за лечение на астмата през последните 12 месеца, според докладваните данни в края на проучването, както и в последните две анкети, предшестващи края на изпитването (период >/=3 години).

Резултатите показват, че на 19-годишна възраст 21% от децата са били в ремисия, 38% са имали периодична астма, а 41% - персистираща астма. Ремисията е била по-често срещана сред момчетата.

Сенсибилизацията към животни с козина и по-тежката астма (скор за астма >/=2 http://pediatrics.med.unc.edu/education/current-residents/rotation-information/blue-team/PediatricAsthmaScore.pdf) на 7-8-годишна възраст са били в обратно пропорционална зависимост с настъпването на ремисия - odds ratio (OR) съответно 0.14 и 0.19.

Сред децата с гореспоменатите две характеристики, 82% са били с персистираща астма, когато са навършили 19 години. Наследствеността, влагата в дома, живеенето в град и тютюнопушенето не са били асоциирани с настъпването или не на ремисия. (ЗВ)

Използван източник:

1. Andersson М., Hedman L., Bjerg A. et al. Remission and persistence of asthma followed from 7 to 19 years of age. Pediatrics doi: 10.1542/peds.2013-0741 http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/07/23/peds.2013-0741.abstract