Предсърдно мъждене в интензивното отделение



01/04/2016

Предсърдното мъждене (ПМ) е най-често срещаната аритмия в интензивно отделение. Терапевтичните възможности при него включват електрокардиоверсио при хемодинамична нестабилност, както и медикаментозно повлияване с блокери на калциевите канали (ССВ), бета-блокери (ВВ), дигоксин и amiodarone.

Обикновено, в интензивно отделение медикаментите се прилагат венозно, като се избира медикамент, който да регулира най-добре сърдечната честота при най-нисък риск за хипотония.

По чисто емпиричен подход, често се избира amiodarone, тъй като той е антиаритмичен медикамент, а не антихипертензивен, за разлика от ВВ и ССВ. Освен това, приложението на амиодарон би трябвало с по-висока вероятност да доведе до кардиоверсио, което ще увеличи артериалното налягане чрез повишение на сърдечния дебит.

Според обзорна статия от 2009 година в списание Chest, страничните ефекти, включително и хипотония, са чести на фона на инфузия на amiodarone в интензивно отделение (1). Освен това, понижението на артериалното налягане е по-често при приложение на ССВ в сравнение с ВВ.

Скорошна публикация в Chest разглежда въпроса за лечение на ПМ на фона на сепсис (2). Авторите сравняват изхода от лечението при приложение на ССВ, ВВ, дигоксин или амиодарон при близо 40 000 пациенти.

Те установяват, че най-често използвани в тази ситуация са ССВ, но най-добри резултати се постигат при лечение на ПМ с ВВ в сравнение с всички останали класове медикаменти. Резултатите остават същите при анализ в подгрупи с нововъзникнало или съществуващо от преди ПМ, наличие на сърдечна недостатъчност, на шок със зависимост от вазопресори, както и на артериална хипертония.

Изборът на антиаритмичен медикамент, обаче, се влияе съществено от специалността на лекаря, болницата и географския район. Това означава, че локалните практики имат определящо значение за избора на терапията и обяснява липсата на консенсус за лечение на ПМ на фона на сепсис. (ЯС)

Използвани източници:

1. Khoo C., Lip G. Acute management of atrial fibrillation. Chest. 2009; 135:849-859 http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1089699

2. Walkey A., Evans S., Winter M. et al. Practice patterns and outcomes of treatments for atrial fibrillation during sepsis: a propensity-matched cohort study. Chest. 2015 Aug 13 http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?article id=2429069