Лечение на аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия


md 01/04/2016

Терапевтичното поведение при пациенти с аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия (АДКМП) напредна много през последните десетилетия, но остава палиативно. Основно внимание трябва да се обърне на идентифицирането на случаите, при които имплантирането на кардиовертер-дефибрилатор би имало предимство пред фармакологичната и друга не-фармакологична терапия (1). Въведение АДКМП е наследствено заболяване на сърдечния мускул, което засяга основно дясна камера […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.