КОЛЕГИУМ: На лъжата… ръцете са дълги01/04/2016

Хомеопатията (и всеки, който печели от нея) не признава клинични проучвания и научни доказателства. Колко още факти са необходими, за да признаят тези, които подлъгват лековерни и отчаяни пациенти и техните близки, че хомеопатията не е по-ефективна от плацебо?

Хомеопатията има… дълги ръце. Нейните производители използват агресивна реклама, за да налагат разтворите, които продават. Тъй като тези разтвори не са лекарства, те не са под контрола на регулаторните органи, не са одобрени на базата на резултатите от рандомизирани клинични проучвания. Затова, за тях може да се твърди, че лекуват всички болести.

Доказателствата от клиничните изпитвания, фокусирани върху лечението или превенцията с хомеопатични препарати, не се достатъчно убедителни, за да се препоръча хомеопатията за което и да е заболяване, на каквато и да е било възраст.

Проблемът е, че списания у нас, които претендират, че са медицински и предназначени за лекари, се продават на фирмите за хомеопатия и също публикуват техни платени реклами. Още по-лошото е, че рекламират хомеопатични продукти за кърмачета и малки деца като ефикасни и напълно безопасни?!

Това е истински проблем за колегията ни, за който трябва да се замислим всички. Видял ли е някой реклама на хомеопатичен продукт в „библиите на специализираната медицинска информация“ – списанията Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association, British Medical Journal, International Journal of Clinical Practice?

Там се публикуват статии, които на базата на клинични проучвания и системни обзори на наличните данни показват, че хомеопатията е безполезна и дори може да бъде вредна – директно или коствено. МD също подкрепя това становище (можете да намерите тези статии на сайта ни http://www.spisaniemd.bg) и не приема да публикува реклами на хомеопатични продукти.

Пациентите и особено родителите на деца, които се подвеждат от рекламата и купуват подобни продукти, трябва да бъдат предупреждавани за потенциалния риск за тежки алергични реакции (някои дори с фатален край) и за опасността от отравяния при свръхдозиране.