Кардиотоксичната химиотерапия в детска възраст повишава риска за по-ранно развитие на ССЗ


md 01/04/2016

Кардиотоксичната химиотерапия, проведена в детска възраст по повод на малигнено заболяване, води до по-ранно и много по-често развитие на сърдечносъдово заболяване (ССЗ) отколкото при общата популация, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of Internal Medicine (1). В проучването са участвали почти 2000 пациенти на възраст от 18 до 60 години (средна възраст 31 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.