Хомеопатията – терапевтична задънена улица01/04/2016

Хомеопатията е „терапевтична задънена улица“, според проф. Paul Glasziou, водещ изследовател и експерт в областта на медицината, базирана на научни доказателства от университета Bond - най-високо класираното висше учебно заведение в Австралия.

Хомеопатията не е по-ефективна от плацебо, показаха резултатите от системно проучване на работната група на австралийския National Health and Medical Research Council (NHMRC) с ръководител проф. Glasziou, която базира изводите си на 57 системни обзора на 176 клинични проучвания на хомеопатични средства за 68 различни болестни състояния, включително диариен синдром или констипация при децата, инфекции на горните дихателни пътища, бронхит, остър среден отит, аденоидни вегетации, алергичен ринит, астма, екзема, главоболие/мигрена... (1).

Всички включени в анализа на NHMRC проучвания могат да бъдат намерени на уеб адрес:www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cam02

Хомеопатията не е показала по-голяма ефикасност от плацебо или че води до сходно здравно подобрение в сравнение с друго активно лечение в нито едно от научно-изследователските проучвания! Изводът от анализа е, че „няма надеждни доказателства от проучвания при хора, че хомеопатията е ефективна за лечение на състоянията, които са проучени“.

В блога на British Medical Journal (BMJ), проф. Glasziou пише (2): „Започнах проучването с нагласата „не знам“… но загубих интерес, след като анализирахме 176 отделни изпитвания и не открихме доловими убедителни ефекти освен тези на плацебо“.

И продължава: „Изненада за мен бяха състоянията, за които бе оценявана хомеопатията, включително ревматоиден артрит, радиационен дерматит, стоматит поради химиотерапия, HIV инфекция. Това, което ме шокира бе, че организации промотират хомеопатията за инфекциозни заболявания като СПИН или малария. При наличието на съвременни ефективни терапии за тях, това изглежда много съмнителна дейност и потвърждава правотата на твърдението на NHMRC, че „хора, които избират хомеопатия, излагат здравето си на риск ако откажат или забавят терапии, за които има добри доказателства за безопасност и ефикасност“.

Показателно е, че International Council for Homeopathy в момента организира събиране на средства, но не за да финансира клинични проучвания в областта на хомеопатията, а за да атакува документа на NHMRC…

За допълнителна информация:

Публикации на страницата на Националния съвет за здравни и медицински проучвания на Австралия на тема хомеопатия www.nhmrc.gov.au/search/site/homeopathy

Няма убедителни доказателства, че хомеопатията е успешна терапевтична алтернатива за лечение на различни заболявания. МД, февруари 2015, бр. 1 www.spisaniemd.bg

Хомеопатията вреди - директно и косвено. МД, септември 2013, бр. 5

Хомеопатичните продукти - много шум (и пари!) за плацебо ефект. МД, август 2010, бр. 5

Алтернативната терапия няма ефект при инфекции на горните дихателни пътища при деца. МД, април 2006, бр. 3

Хомеопатията - ала-баланица. Клуб Д, август 2008, бр. 4

Използвани източници:

1.www.nhmr c.gov.au/health-topics/complementary-medicines/homeopathy-review www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/cam02a_information_paper.pdf

2. http://blogs.bmj.com/bmj/2016/02/16/paul-glasziou-still-no-evidence-for-homeopathy