Анемия при хронични заболявания и бъбречна недостатъчност


md 01/04/2016

Анемията* (нормоцитна, нормохромна, хипопролиферативна) се среща често при пациентите с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) и се свързва с лоша прогноза, влошено качество на живот и повишена честота на сърдечносъдови събития, хоспитализации, когнитивни нарушения и смъртност. С прогресирането на ХБЗ, честотата на анемията се увеличава, като засяга почти всички пациенти в стадий 5 (краен стадий) на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.