Терапевтично поведение при диабетна нефропатия01/02/2016

Основният подход за намаляване на честотата на диабетната нефропатия (диабетната бъбречна болест, diabetic kidney disease – DKD) е поддържането на добър гликемичен контрол чрез избор на подходящи глюкозо-понижаващи средства, които да водят до минимален риск за хипогликемия; диагностицирането на DKD се базира на установяването на увеличена албуминурия и на понижена скорост на гломерулна филтрация; основната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.