Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия01/02/2016

- Pfizer придоби Allergan (най-известна с производството на Botox) за $160 милиарда, създавайки най-голямата фармацевтична компания в света, с обща капитализация от над $300 милиарда.

За да избегне рестрикции от властите в САЩ, сделката беше регистрирана като покупка от по-малката Allergan на гиганта Pfizer, въпреки, че новата компания се нарича Pfizer Plc и ще продължи да бъде ръководена от шефа на Pfizer Ian Read. Очаква се сделката да бъде приключена, след одобрение от всички регулатори, през втората половина на 2016.

Сделката предизвика политически сътресения в САЩ, тъй като Pfizer ще премести централата си в Ирландия, където е базиран Allergan, за да намали корпоративния си данък. За миналата година Pfizer са платили 25.5% корпоративен данък в САЩ, докато базираната в Ирландия Allergan - само 4.8%.

Според анализатори, най-късно през 2017 новият фармацевтичен гигат ще се раздели на две компании - едната, която продава “маркови” лекарства с висока ценова премия, а другата ще произвежда по-евтини генерични медикаменти.

Pfizer вече съобщи, че сделката дава на фирмата достъп до десетки милиарди долара, които са в банкови сметки извън САЩ и то при ниски (или въобще без) данъци. Годишните продажби на новата компания се очаква да надхвърлят $64 милиарда.

Новата сделка доведе и до рекорд на сливанията и придобиванията във фармацевтичната индустрия през 2015 - сделки за повече от $600 милиарда.

За 166-годишната Pfizer, Allergan ще е четвъртата огромна покупка на фармацевтична фирма за последните 15 години - по една за всеки от изпълнителните й директори през този период, след придобиването на Warner-Lambert, Pharmacia и Wyeth.

През 2015 Pfizer плати $15 милиарда за производителя на болнично оборудване и генерични лекарства Hospira.

Преди придобиването си от Pfizer, Allergan бе купен за $70.5 от Actavis (който след това се преименува на Allergan) и продаде огромното си портфолио от генерични медикаменти на израелската Teva Pharmaceutical Industries за $40.5 милиарда.

Според експерти, Allergan има сериозно портфолио от медикаменти, които са в различен етап на разработка. Медикаментът за лечение на депресия rapastinel обещава да повлиява симптомите след часове, а не след седмици, които са нужни на съществуващата стандартна терапия. В момента той преминава късни клинични проучвания.

Продължаващите изследвания на Vraylar (cariprazine) за лечение на шизофрения и биполярно разстройство, който бе одобрен в САЩ през септември 2015, се очаква да докажат уникалните му способности да повлиява негативни симптоми на шизофренията като социално отчуждаване и забавени движения. Relamorelin (гастроколокинетичен синтетичен грелинов аналог), потенциален първи медикамент от десетилетия за забавено изпразване на стомаха от храна (диабетна гастропареза), е друга голяма възможност. Другото му потенциално приложение и за лечение на хронична идиопатична констипация.

Според Allergan, пиковите годишни продажби за rapastinel ще са за $2 милиарда и по $1 милиард за Vraylar, за relamorelin.

- Shire закупи срещу $5.9 милиарда Dyax, която е специализирана в разработването на медикаменти за редки заболявания. Водещи продукти на Dyax е портфолиото от лекарствени средства за лечение на наследствен ангиоедем (намаляване на честотата и тежестта на пристъпите). Shire притежава два медикамента от същата група: Cinryze (C1 eстеразен инхибитор, блокиращ продукцията на брадикинин), придобит от ViroPharma, и Firazyr (icatinib).

DX-2930 на Dyax е напълно хуманизирано моноклонално антитяло, което преминава през фаза 3 клинични изпитвания. Резултатите показват, че в сравнение с плацебо, медикаментът намалява с >90% пристъпите на наследствен ангиоедем. В момента DX-2930 преминава ускорено разглеждане от регулаторните органи в Европа и САЩ. При одобрение, годишните продажби на медикамента могат да достигнат $2 милиарда.

- AstraZeneca придоби 55% от американско-датската Acerta Pharma срещу $4 милиарда. Водещ продукт на Acerta e acalabrutinib, който в момента преминава клинични изпитвания за лечение на различни видове левкемии, лимфоми и други злокачествени заболявания. Механизмът на действие на медикамента е сходен с този на Imbruvica (ibrutinib) на AbbVie/J&J. При одобрение от регулаторните органи в Европа и САЩ, годишните продажбите на acalabrutinib могат да достигнат $5 милиарда.

Междувременно AstraZeneca придоби американската ZS Pharma срещу $2.7 милиарда. Водещ продукт на ZS Pharma е ZS-9 - свързващ калия медикамент, за който се предполага, че ще е най-доброто лечение на хиперкалиемия - състояние, водещо до повишена смъртност при хронично бъбречно заболяване и сърдечна недостатъчност. Според експерти, продажбите на медикамента могат да надхвърлят $1 милиард на година.

- Sanofi ще увеличи диабетното си портфолио като заплати 3.5 милиарда евро за няколко ключови продукта на южнокорейската Hanmi: efpeglenatide (дългодействащ GLP-1 рецепторен агонист); инсулин за еднократно седмично приложение; фиксирана комбинация от GLP-1 рецепторен агонист и инсулин.

Sanofi сключи споразумение и с Lexicon Pharmaceuticals за придобиването срещу $1.4 милиарда на лицензионни права върху sotagliflozin - перорален двоен инхибитор на натриево-глюкозния ко-транспортер 1 и 2 (SGLT 1 и 2), който ще се прилага за лечение на диабет тип 2. В друга сделка, Sanofi ще заплати $1.5 милиарда на BioNTech за съвместно разработване на пет нови противоракови имунотерапии.

- Тeva закупи мексиканската Rimsa срещу $2.3 милиарда, с което разшири присъствието си на един от петте най-бързо развиващи се фармацевтични пазари. През 2014 Rimsa е с приходи от $227, което е годишен ръст от 10.6%.

- BMS придоби американската биофармацевтична компания Cardioxyl за $2 милиарда. Водещ продукт на Cardioxyl е пролекарството CXL-1427 - нов предствител на класа на донори на нитроксил (HNO), който преминава фаза 2 клинични изпитвания за интравенозно лечение на остра декомпенсирана сърдечна недостатъчност. Предклинични проучвания показаха, че нитроксил подобрява миокардната мускулна контракция и релаксация без да увеличава сърдечната честота и кислородната консумация.

- Novartis разшири портфолиото си от медикаменти за имунотерапия на злокачествени заболявания с придобиването на Admune Therapeutics и лицензионни споразумения с Palobiofarma и XOMA Corporation.

Чрез Admune, Novartis придобива IL-15 агонист, който преминава фаза 1 клинични проучвания за метастатично злокачествено заболяване. Заедно с Palobiofarma ще разработват PBF-509 - аденозин рецепторен антагонист, който преминава фаза 1 клинични изпитвания за недребноклетъчен рак на белите дробове.

Споразумението с XOMA е за правата върху имуно-онкологичната програмата за TGF-бета антителата. TGFb e мощен имуносупресиращ цитокин, който участва в много клетъчни процеси, включителнo инхибиране на клетъчния растеж и имунната супресия. Повишаване на нивата му може да е в основата на прогресията на различни заболявания, включително на напреднал метастатичен карцином и фиброза.

Съществуват три изоформи на TGFb: 1, 2 и 3. Инхибирането на TGFb1 и TGFb2, без да се блокира TGFb3, може да намали тумор-протектиращите регулаторни Т-клетки като в същото време да спомогне за цитотоксичен имунен отговор чрез TGFb3.

В момента Novartis притежава четири имунотерапии, преминаващи клинични изпитвания, и още пет, които се очакват през 2016. Между тях са технология за химерни антиген рецепторни Т-клетки (CART); средства, насочени срещу миелоидни клетки, и STING агонисти. STING e стимулатор на интрефероновите гени.

- LEO Pharma (Дания) придоби дерматологичното портфолио на японската Astellas срещу 675 милиона евро. Водещи продукти на Astellas в тази област са Protopic (tacrolimus) - за лечение на апотичен дерматит, Locoid и Locobase (за грижи за кожата) и Zineryt (за терапия на акне), както и няколко други лекарствени средства за кожни инфекции.

- Astellas закупи биотехнологичната Ocata Therapeutics, която е специализирана в областите на регенеративната медицина и клетъчна терапия при очни заболявания.