Ретроспективно клинично проучване за ролята на Rapamune при ограничаване на рестенозата след успешно третирана ISR01/02/2016

Доц. д-р Иво Петров д.м., д-р Ивета Ташева, д-р Зоран Станков, д-р Николай Маринов Клиника по кардиология, УМБАЛ Сити Клиник – София, e-mail: petrovivo@hotmail.com Цел: Независимо от напредъка в инвазивната кардиология през последните години, развитието на recurrent in-stent restenosis (rе-ISR) след успешно третирана ISR, остава предизвикателен клиничен проблем с висока честота на рецидивиране. Имайки предвид […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.