Национален конгрес за млади гастроентеролози01/02/2016

След големия интерес към първия Национален конгрес за млади гастроентеролози, който събра над 150 млади лекари и студенти по медицина, на 25 и 26 март 2016 в УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ще се организира второто издание на конгреса.

Програмата на конгреса отново е разделена на две части - първият ден е посветен на научни разработки и клинични случаи в областта на ендоскопията и гастроентестиналната патология, а вторият - в областта ехографията и жлъчночернодробните и панкреасни заболявания. Предвидена е и специална сесия за медицински сестри.

Можете да изпратите свои резюмета на mlad.gastroenterolog@gmail.com до 26.02.2016 като заявите по какъв начин бихте искали да ги представите - като орална презентация или на постерна сесия. Регистрацията за Националната конференция за млади гастроентеролози е безплатна. За въпроси и контакти: имейл: mlad.gastroenterolog@gmail.com; тел.: 0889 807 559