Isavuconazole – нов медикамент за лечение на инвазивна аспергилоза и мукормикоза01/02/2016

Cresebma (isavuconazole) на Basilea бе одобрен в края на миналата година от Европейската лекарствена агенция (ЕМА) за лечение на възрастни пациенти с инвазивна аспергилоза и мукормикоза, при които приложението на amphotericin B е неподходящо (1).

Инвазивната аспергилоза и мукормикоза са животозастрашаващи гъбни инфекции, които често засягат хора с нарушен имунитет. Инвазивната аспергилоза е свързана с висока заболеваемост и смъртност, а мукормикозата (известна и като зигомикоза) е бързо прогресираща и животозастрашаваща инвазивна микотична инфекция.

Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от две фаза 3 клинични изпитвания: SECURE - рандомизирано, двойно-сляпо, активно контролирано изследване при 516б пациенти с инвазивна аспергилоза, и VITAL - не-сравнително проучване при 146 болни с инвазивна аспергилоза и бъбречно увреждане или инвазивно фунгално заболяване (включителнто мукормикоза).

Най-честите нежелани странични ефекти от терапията с isavuconazole са: гадене (26%), диария (22%), главоболие (17%), повишени чернодробни ензими (17%, хипокалиемия (14%), запек (13%), диспнея 12%), кашлица (12%), периферни отоци (11%), болка в гърба (10%).

Isavuconazole е противогъбичен препарат, който се прилага перорално или интравенозно. Медикаметът е активната съставка на про-лекарството (pro-drug) isavuconazonium sulfate. (ИТ)

Използван източник:

1. Basilea announces that European Commission approves isavuconazole CRESEMBA as a treatment for invasive aspergillosis and mucormycosis in the European Union http://pipelinereview.com/index.php/2015101659279/Small-Molecules/Basilea-announces-that-European-Commission-approves-isavuconazole-CRESEMBAr-as-a-treatment-for-invasive-aspergillosis-and-mucormycosis-in-the-European-Union.html