Дългосрочни ефекти на Esmya при маточни фиброиди01/02/2016

Ulipristal acetate* 5 mg е ефективно и безопасно дългосрочно лечение на маточните фиброиди, показаха окончателните резултати от проучването PEARL IV, представени на годишния конгрес на European Society of Gynaecological Endoscopy (www.esge.org, ESGE) в Будапеща (1).

Маточните фиброиди (миоми) са най-честите доброкачествени солидни тумори на женската полова система в репродуктивна възраст. Те засягат 20-40% от жените на възраст 35-55 години (в Европа около 24 милиона жени).

Основните симптоми на заболяването са ексцесивно маточно кървене, тежко менструално кървене, анемия, тежест и болка в корема, често уриниране и инфертилитет. Миомите са честа причина за значително влошаване на качеството на живот и водеща причина за извършването на хистеректомия.

Основна терапия на заболяването е оперативната (хистеректомия и миомектомия), емболизация на a. uterine и в някои случаи – ендометриална аблация. Като медикаментозна терапия при симптоматични маточни фиброиди, агонистите на гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH) са ефективно лечение, което обаче е ограничено поради нежеланите им странични ефекти.

PEARL IV е фаза 3, международно, рандомизирано, двойно-сляпо, паралелно групово проучване, което изследва ефикасността и профила на безопасност на четири 3-месечни курса на лечение с ulipristal acetate (UPA) в дозировка 5 mg или 10 mg за дългосрочна терапия на симптоматични маточни фиброиди, характеризиращи се с тежко кървене. Изследването е проведено в 46 европейски центрове в 11 държави (2).

В края на терапията, при около 93% от жените е постигнат контрол на кървенето и поне 76% от изследваните са били в аменорея към края на всеки курс на лечение. Установено е средно намаление с 67% на обема на фиброидите в края на проучването.

След всеки курс на приложение на UPA 5 mg съответно 65.5, 73.5, 74.7 и 78.1% от пациентките са имали клинично значимо намаление на обемите на трите най-големи фиброида (>25% намаление).

Около 73% от жените са били с аменорея и клинично значима редукция (>25%) на обема на фиброида след четири последователни курса на лечение, което е довело до подобрение в болковата симптоматика и качеството на живот в интервалите между приложените курсове с медикамента.

Честотата на нежелани странични ефекти е била сходна с установената в предходни проучвания, като преобладаващo (97.6%) са били изразени в лека и умерено тежка степен в двете групи. Най-честите оплаквания са били главоболие (</=4.4% за всеки курс на лечение) и топли вълни (</=5.8% за всеки курс на лечение).

Esmya (ulipristal acetate) e първи представител на пероралните селективни модулатори на прогестероновите рецептори (SPRM), който блокира обратимо прогестероновите рецептори в таргетните тъкани (матка, маточна шийка, яйчници, хипоталамус).

Той действа в ендометриалната и миометралната тъкан, и инхибира овулацията. Медикаментът се прилага перорално и се характеризира с тъканна специфичност и частичен антагонистичен ефект спрямо прогестеронa.

В Европа, ulipristal acetate е одобрен за лечение на умерени и тежки симптоми при маточни фиброиди при възрастни жени, които не са достигнали периода на менопауза. Медикаментът може да се прилага при жени преди оперативна интервенция по повод маточни фиброиди, както и като дългосрочна интермитентна терапия за повлияване на симптоматиката на заболяването (3).

UPA има директен ефект върху миомните възли като намалява техния размер чрез инхибиране на клетъчната пролиферация и индуциране на апоптоза. Той се свързва и с глюкокортикоидния рецептор, но няма клинично значим афинитет към естрогенните, андрогенните и минералкортикоидните рецептори.

Резултатите от предходни проучвания показаха, че терапията с ulipristal acetate 5 mg ефективно намалява маточното кървене, коригира анемията и редуцира обема на миомния възел (4-7).

Най-честите нежелани лекарствени реакции, свързани с Esmya (наблюдавани при повече от 1 на 10 пациентки), са аменорея и удебеляване на ендометриума. Медикаментът не трябва да се прилага при жени, които са бременни или кърмят, имат кървене от гениталната област по неизвестна причина или по причини, различни от маточни фиброзни тумори, или имат карцином на матката, маточната шийка, яйчниците или гърдата (8).

Обсъждане

Точните механизми за възникване на маточните миоми не са напълно ясни, но е доказано, че те са хормон-чувствителни тумори с произход от гладкомускулните клетки на матката, които често се дължат на точкови мутации и/или на комплексни хромозомни пренареждания.

По-голямата част от болните с миомни възли се нуждаят от терапия, която се определя от възрастта и от необходимостта от запазване на фертилитета чрез избягване на хистеректомия или оперативни интервенции върху матката.

Вариантите за оперативно и интервенционално лечение са: миомектомия (лапароскопска, чрез лапаротомия или хистероскопия); емболизация на a. uterina; интервенции под рентгенологичен контрол.

Оперативното лечение може да не е подходящо решение за пациентки, които по лични или медицински причини биха предпочели симптоматиката да отзвучи с настъпването на менопаузата. Това определя необходимостта от дългосрочно медикаментозно лечение на маточните миоми.

Агонистите на гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH) могат да се прилагат предоперативно за индуциране на изкуствена менопауза, която води до обратима редукция на обема на миомния възел и спомага за корекция на анемията.

Тази група медикаменти има нежелани странични ефекти (топли вълни, депресия, промени в настроението, загуба на либидо, вагинит и загуба на костна минерална плътност), което лимитира във времето приложението им.

Ролята на прогестерона в стимулиране на растежа на миомите доведе до интерес в насока модулиране на неговия ефект. Малки пилотни проучвания с модулатори на прогестероновите рецептори (asoprisnil, mifepristone, telapristone и ulipristat acetate) показаха потенциалните им ефекти за симптоматично лечение на миомите на матката.

UPA е синтетичен селективен модулатор на прогестероновите рецептори (SPRM). Разработен от е от PregLem, швейцарска дъщерна компания на Gedeon Richter. Като SPRM, ulipristal има тъканно-специфичен частичен агонистичен ефект върху прогестероновия рецептор. Той също така се свързва с глюкокортикоидния рецептор, но няма клинично значим афинитет към естрогенния, андрогенния и минералкортикоидния рецептори.

Медикаментът има директен ефект върху фиброидите като намалява техния размер, тъй като инхибира клетъчната пролиферация и индуцира апоптоза. Редукцията на обема е свързана с облекчаване на клиничната симптоматика (болка и кървене), което от своя страна е свързано с намаление на необходимостта от оперативно лечение и подобрение в качеството на живот. (ИТ)

* Esmya (ulipristal acetate) на Gedeon Richter е регистриран в България (www.bda.bg)

За допълнителна информация:

Esmya ще се прилага и за интермитентно лечение на умерени и тежки симптоми на миома на матката при жени в репродуктивна възраст. MD, юли 2015, бр. 4 http://www.spisaniemd.bg

Дългосрочна терапия на миомни възли с ulipristal acetate. MD, септември 2014, бр. 5

Esmya – фармакологични свойства и клинична ефективност. MD, септември 2013, бр. 5

Esmya – ефективно повлияване на симптомите при миома на матката. MD, юли 2013, бр. 4

Esmya – ново лечение на фибромиоми на матката преди хирургична намеса. МD, юни 2012, бр. 4

Използвани източници:

1. Full Results of PEARL IV study presented at the European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE) congress confirms the efficacy of ulipristal acetate 5 mg for the long term management of uterine fibroids http://pipelinereview.com/index.php/2015101059223/Small-Molecules/Full-Results-of-PEARL-IV-Study-Presented-at-the-European-Society-of-Gynaecological-Endoscopy-ESGE-Congress-Confirms-the-Efficacy-of-Ulipristal-Acetate-5-mg-for-the-Long-T.html

2. Donnez J., Vazquez F., Tomaszewski J. et al. Long-term treatment of uterine fibroids with ulipristal acetate. Fertil Steril 2014; 101 (6): 1565-1573 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028214001460

3. European Commission approves Esmya 5 mg for intermittent treatment in the long term management of uterine fibroids (myomas). April 2015 http://www.gedeonrichter.pt/media/pressReleasesDocs/17_doc_pressrelease2015_04_27.pdf

4. Donnez J., Vazquez F., Tomaszewski J. et al. Long-term treatment of uterine fibroids with ulipristal acetate. Fertil Steril 2014; 101 (6): 1565-1573 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028214001460

5. Donnez J., Tatarchuk T., Bouchard P. et al. Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery. N Engl J Med 2012; 366 (5): 409-420 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1103182

6. Donnez J., Tomaszewski J., Vazquez F. et al. Ulipristal acetate versus leuprolide acetate for uterine fibroids. N Engl J Med 2012; 366 (5): 421-432 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1103180

7. Stewart E. Uterine fibroids and evidence-based medicine – not an oxymoron. N Engl J Med 2012; 366 (5): 471-473 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1114043

8. EMA Esmya (ulipristal acetate) http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002041/WC500124089.pdf