ART повишават риска за гестационен диабет01/02/2016

Приложението на асистирани репродуктивни технологии (ART) повишава риска за гестационен диабет с около 30%, показаха резултатите от мащабно проучване, представено на годишния конгрес на European Association for the Study of Diabetes (EASD) (1).

Цел на проучването е да се установи дали съществува връзка между ART и гестационния диабет (ГД), и дали тя се дължи на нормалните хормонални промени през бременността или на използваните ART процедури. Включени са 18 305 жени без данни за диабет, които са родили за периода 2002-2010 след естествено забременяване (n=17 697) или ART (n=608; 155 индукции на овулацията и 453 процедури). Средният индекс на телесна маса (ИТМ) е бил 24 kg/m2; средната възраст - 30 години; .8% от изследваните са имали поне един рисков фактор за ГД.

Жените с ART са представлявали 3.3% от общата кохорта, като процедурите са включвали in vitro фертилизация (IVF), интрацитоплазмена спермална инжекция (ICSI) и 77 ембриотрансфера; 155 жени са имали само индукция на овулацията. Анализирана е честотата на ГД и свързаните с него усложнения (пре-еклампсия, тегло при раждане >4000 g или раменна дистокия), както и прогнозата на заболяването в зависимост от начина на забременяване.

Резултатите показват по-висока честота на ГД след ART, в сравнение с естественото забременяване (17.6 срещу 14.2%, р <0.05), което се е дължало основно на индукция на овулацията с последващи ART процедури (18.3%), отколкото само на индукция на овулацията (15.5%).

Това съотношение се е запазило и след проведен мултивариантен анализ по отношение на други рискови фактори за ГД (възраст, ИТМ, фамилна обремененост за диабет тип 2, хипертония, предходни спонтанни аборти, тютюнопушене преди бременността, двуплодна бременност).

Жените с ГД, в сравнение с тези без заболяването, са били с по-висока честота на наднормено тегло (36.9 срещу 34.4%), предходен спонтанен аборт (19.6 срещу 17.8%), фамилна обремененост за диабет (23.9 срещу 20.1%) или предходен ГД (14.7 срещу 2.6%).

Жените, на които предстоят ART, трябва да се изследват за глюкозен толеранс и при необходимост да бъдат лекувани преди започването на процедурите. При настъпване на бременност, те трябва да се проследяват за наличието на ГД, са препоръките на авторите. (ИТ)

Използван източник:

1. Cosson E. Diallo A. et Meriod B. The prevalence and prognosis of gestational diabetes mellitus after assisted reproductive technology European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2015 Meeting; Stockholm, Sweden. Abstract 16, September 17, 2015 www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=53aaf64e-ac5a-4b60-b80c-b3acab9c9ba9&cKey=55be7696-1f73-4e1d-a0d8-57b7506e636d&mKey=2bb00804-c880-450c-a19d-6b47d880fc09