Антимикробна терапия при възрастни с пневмония, придобита в обществото


md 01/02/2016

Типичните бактериални патогени, които причиняват пневмония, придобита в обществото (ППО), включват: Streptococcus pneumoniae (penicillin-чувствителни или -резистентни щамове), Haemophilus influenzae (ampicillin-чувствителни или -резистентни щамове) и Moraxella catarrhalis (всичките щамове са penicillin-резистентни). Тези три патогена са отговорни за около 85% от всичките случаи на ППО, като S. pneumoniae е най-разпространеният причинител, особено при възрастни и здрави преди […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.