Американско ръководство за перкутанни коронарни интервенции при пациенти с инфаркт на миокарда със ST елевация


md 01/02/2016

В края на 2015 година Американският кардиологичен колеж, Американската сърдечна асоциация и Дружеството по сърдечносъдова ангиография и интервенции (ACC/AHA/SCAI*) публикуваха в Journal of the American College of Cardiology (1) обновена версия на насоките за перкутанни коронарни интервенции (РСI) при пациенти с остър инфаркт на миокарда с елевация на ST сегмента (STEMI). Това допълнение се ограничава […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.