1.4 трилиона долара за медикаменти към 202001/02/2016

Глобалните разходи за медикаменти ще се увеличат с 30% до $1.4 трилиона към 2020, което ще се дължи основно на улеснен достъп до лекарствена терапия и развитие на технологиите, съгласно прогностичен доклад на IMS Health (1).

Според анализаторите, към 2020 повече от половината население на Земята ще живее в страни, където приложението на медикаменти ще надхвърля една доза на човек дневно. Това е увеличение с 31% спрямо 2005 и с 24% спрямо 2015, като разликата между развитите и развиващите се фармацевтични пазари ще намалее.

Все повече пациенти в развиващите се пазари ще имат по-добър достъп до лечения за хронични заболявания, като общите разходи през следващите пет години ще се повишават с 4-7% годишно. По-голямата част от увеличените разходите за медикаменти през следващите пет години ще се дължат на развиващите се пазари на Индия, Китай, Бразилия и Индонезия.

Генеричните, не-оригиналните брандирани и продаваните без рецепта (OTC) медикаменти ще са 88% от продаваните в развиващите се страни медикаменти. От друга страна, в развитите държави, разходите за оригинални (иновативни) медикаменти ще се увеличат с $298 милиарда.

Падането на патентни защити през следващите пет години ще доведе до намаляване на разходите със $178 милиарда, включително $41 милиарда за биологични медикаменти, поради по-широкото им приложение.

Редица терапии ще се променят коренно през следващото десетилетие, поради увеличен брой и качество на нови медикаменти за лечение на злокачествени заболявания, хепатит С, автоимунни и сърдечносъдови заболявания. Към 2020 се очаква регистрирането на 225 нови лекарствени средства, една трета от които ще са за злокачествени заболявания. (ИТ)

Използван източник:

1. Global Medicines Use in 2020: Outlook and Implications www.imshealth.com/en/about-us/news/ims-health-forecasts-global-drug-spending-to-increase-30-percent-by-2020