Затлъстяването – рисков фактор при гинекологични операции01/11/2015

Жените със затлъстяване, подложени на гинекологични операции, са с повишен риск за инфекции на оперативната рана, венозен тромбемболизъм и раневи усложнения, а вагиналната хистеректомия е с по-добър краен изход и по-малко усложнения, в сравнение с лапароскопската или абдоминалната хистеректомия, независимо от телесното тегло на пациентките, са основните изводи от становище на American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) (1).

Затлъстяването е свързано с редица неблагоприятни за здравето състояния и се приема за независим рисков фактор при оперативно лечение. По данни на американските Центърове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), 34.9% от възрастните американци (или 78.6 милиона души), са със затлъстяване. Експертите са определили три степени на затлъстяване: индекс на телесна маса (ИТМ) 30-35 kg/m2, 35-40 kg/m2 и >40 kg/m2.

Раневите усложнения са 10 пъти по-чести при пациентки с ИТМ >40 kg/m2, в сравнение с жените с нормални телесно тегло. Затлъстяването е съпътствано с хронични заболявания като артериална хипертония, диабет тип 2, исхемична болест на сърцето и обструктивна сънна апнея, които повишават периоперативната заболеваемост и смъртност.

Според заключението на експертите, при жени със затлъстяване, вагиналната хистеректомия е свързана с най-нисък риск за усложнения, в сравнение с лапароскопската и абдоминалната.

При лапароскопска хистеректомия има по-добро краткосрочно и дългосрочно качество на живот, в сравнение с отворената хистеректомия, като при жени със затлъстяване тя трябва да се прилага като алтернатива на вагиналната.

При жени със затлъстяване, когато оперативната интервенция продължава >45 min и при липса на противопоказания, трябва да се извърши интраоперативна тромбопрофилактика с интермитентна пневматична компресия.

Tя трябва да се продължи с нискомолекулен хепарин (LMWH), поради умерено повишен риск за венозен тромбемболизъм. При трудно следоперативно раздвижване, тромбопрофилактиката може да се продължи за по-дълъг период.

Антибиотичната профилактика при тази група болни трябва да се увеличи. Често следоперативно усложнение е хипоксемията, която налага по-продължителна кислородотерапия или продължително позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP).

При наличие на хипоксемия трябва да се избягва приложението на наркотични аналгетици за обезболяване, като за алтернатива се използва paracetamol или НСПВС. (ИТ)

Използван източник:

1. ACOG Committee Opinion No. 619: Gynecologic surgery in the obese woman. Obstet Gynecol. 2015; 125: 274-287 http://journals.lww.com/greenjournal/Fulltext/2015/01000/Committee_Opinion_No__619___Gynecologic_Surgery_in.52.aspx