Тотална колянна артропластика с технологията MyKnee01/11/2015

През последните години честотата на ендопротезирането на колянната става значимо нараства. В САЩ, например, през 2010, са извършени почти 700 000 тотални коленни артропластики при пациенти над 45 години. В периода 2000-2010, честотата на тази интервенция при мъжете е нарастнала от 24.3 на 45.3 на 10 000 души; при жените – от 33.0 на 65.5 на 10 000.

Най-честите причини за протезиране на колянната става са дегенеративните ставни заболявания (остеоартрит), някои специфични артрити (ревматоиден, подагрозен), инфекции, травми.

Увреждането на коленните стави е свързано със силна болка, ограничаване на движенията, нарушаване на всекидневните дейности и качеството на живот на пациентите и с инвалидизация.

Тоталната колянна артропластика се налага при:

– Болка, която не се повлиява от лечение с аналгетици и вътреставно инжектиране на медикаменти

– Ограничаване на движенията в колянната става, неустойчивост

– Нарушаване на качеството на живот на пациентите

През последното десетилетие настъпиха значими промени в областта на ендопротезирането. Въведени бяха миниинвазивни, щадящи техники, както и адаптиране и персонализиране на оперативната интервенция и инструментариума спрямо анатомичните особености на всеки пациент (Patient Matched Technology).

За тази цел се използва триизмерно компютърно моделиране, въз основа на което се изработват индивидуални импланти и индивидуални хирургични водачи. Триизмерното планиране на интервенцията дава възможност за по-голяма прецизност, по-малко усложнения и значимо подобрява следоперативните резултати.

Системата MyKnee на Medacta International (www.medacta.com) съчетава всички посочени иновативни методи и се прилага успешно при пациенти, при които се налага провеждането на тотална колянна артропластика.

Основните предимства на MyKnee включват:

– Миниинвазивен подход, гарантиращ по-бързо възстановяване (в рамките на три седмици)

– Съкращаване на времето на оперативната интервенция

– Намаляване на кръвозагубата

– Понижаване на постоперативните усложнения (инфекции, тромбози, болка)

– Намаляване на продължителността на болничния престой

– Ранно раздвижване и натоварване на ставата

Колкото по-добре е поставен имплантът и по-точно е възстановена оста на движение, толкова по-малко е механичното натоварване на ставата и по-продължително тя може да служи.

Периодът на преживяемост на една колянна протеза е около 20 години. Имплантите дават възможност на пациента да бъде активен и пълноценен. С тоталната колянна артропластика се преодолява болковия синдром, в голяма степен се възстановява обемът на движения в ставата, могат да се практикуват определени спортове (плуване), подобрява се качеството на живот.

Mетодиката MyKnee, съчетана с Patient Matched Technology, се налага като златен стандарт в тоталната колянна артропластика. Този иновативен подход се прилага успешно в нашата болница, която разполага с изключително добре обучени и опитни ортопеди.

За допълнителна информация и въпроси:

http://www.pkj.at

international@pkj.at

Телефон: +431 40 114 5509