Скрининг за карцином на щитовидната жлеза01/11/2015

Четирите основни рискови фактори за карцином на щитовидната жлеза (КЩЗ) са: фамилна анамнеза за заболяването, експозиция на радиация, тиреоидит на Hashimoto и повишени нива на тиреоид-стимулиращ хормон (TSH, тиреотропин) (1).

При пациенти със затлъстяване, над 46 години и наличие на тези рискови фактори, трябва да се провежда ехография на щитовидната жлеза като скрининг за откриване на КЩЗ.

Данните от проучване в САЩ показват относителeн риск (RR) за появата на КЩЗ съответно при: фамилна анамнеза (RR=5; 4.1-10), радиацинно облъчване (RR=6.5; 1.69-11), тиреодит на Хашимото (RR=2.5; 1.6-2.96) и/или повишен TSH (RR=5.7; 1-11.2).

Наред с това, пациентите със затлъстяване имат 2.57 пъти по-висок риск за КЩЗ, като при тази група по-често туморът се открива в стадий 3 или 4, което показва по-агресивно и напреднало заболяване.

Данните от анализа показват също така, че около 9.5% от хората със затлъстяване имат поне един от четирите рискови фактора за тиреоиден карцином.

Използван източник:

1. Cham S., Zanocco K., Sturgeon C. et al.Thyroid cancer ultrasound screenings cost-effective for obese patients. Thyroid 2014; 24(6):975-86 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4046196/pdf/thy.2013.0470.pdf