Роля на невроналната азотен-оксид синтаза за нормалните физиологични функции на сърцето01/11/2015

д-р Александър Илиев*, доц. д-р Лазар Желев дм, доц. д-р Бойчо Ланджов дм, Георги Котов, проф. д-р Адриан Палов дмн, проф. д-р Димка Хинова-Палова дм Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински университет – София За контакти: E-mail: dralexiliev@abv.bg Скоро след като е идентифициран като „мистериозният”, произлизащ от ендотела релаксиращ фактор за кръвоносните съдове през […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.