Портативен апарат за неинвазивна белодробна вентилация намалява значимо тежестта на симптомите при ХОББ01/11/2015

Използването на неинвазивната отворена вентилационна система NIOV™ (на фирма Breathe Technologies) подобрява при пациентите с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) с над 50% резултатите от двата теста за оценка на здравословното им състояние - mMRC и CAT, показаха резултатите от малко проспективно проучване, представени по време на CHEST 2014 (1).

NIOV™ (Non-Invasive OPEN Ventilation) e малък на обем, под 500 грама, портативен апарат за неинвазивна отворена вентилация с позитивно налягане, който подобрява дишането и кислородната сатурация (2).

Резултатите от използването на дихателния апарат показват, средно намаление на тежестта на диспнеята с 58% (оценена с модифицираната скала на British Medical Research Council - mMRC) и с 54% на симптомите, засягащи качеството на живот на пациентите (оценени с въпросника COPD Assessment Test - CAT). Подобно намаление на двата скора показва подобряване на статуса и преминаване от умерена до тежка ХОББ преди използването на NIOV на лека до умерена ХОББ през първите 12 месеца от началото на лечението.

Участниците в проучването (общо 21 пациенти с различни типове на дихателна недостатъчност - хроничен бронхит, булозен емфизем, емфизем, обструктивен бронхит, булозен емфизем и дефицит на алфа-1 антитрипсин, облитериращ бронхиолит, хроничен обструктивен бронхит и брохиектазии) са имали изразени симптоми, въпреки приложението на максимална лекарствена терапия през предходната година.

Използването на системата NIOV е подобрила съществено диспнеята и свързаното с това качество на живот. Други ползи са подобряване на оксигенацията, повишаване на физическия капацитет и намалената активност (усилия) на дихателната мускулатура.

Една година преди употребата на NIOV, пациентите са имали среден mMRC скор 3.38 точки (=/>2 показва повишена диспния) и среден CAT скор 26.71 (>10 показва умерено до тежко отражение на респираторните симптоми върху качеството на живот). Използването на NIOV през следващите 12 месеца е довело до намаление на mMRC скора до 1.43 и на САТ скора до 12.33.

„Подобно подобрение е рядко постигано през последните няколко десетилетия и тези резултати показват, че портативната неинвазивна вентилационна система трябва да бъде част от модела за лечение на пациентите с хронично белодробно заболяване“, смятат авторите на проучването.

* Неинвазивната белодробна вентилация се дефинира като форма на вентилаторона поддръжка без употребата на ендотрахеална тръба, но с възможност за прилагане на положително налягане в дихателните пътища

Използвани източници:

1. Carlin B. et al. Improvement in health status of patients with respiratory insufficiency with the use of a noninvasive open ventilation system. CHEST 2014; Abstract 2059289

2. www.breathetechnologies.com/patient/NIOV/system