От добър към по-добър антихипертензивен контрол с valsartan01/11/2015

Valsartan осигурява ефективно понижение на артериалното налягане (АН), сравнимо и превъзхождащо антихипертензивната ефективност на други представители на ангиотензин-рецепторните блокери (ARB). Комбинирането на valsartan с hydrochlorothiazide (НСТ) помага за по-бързо постигане на прицелните стойности на АН. Въведение ARB са един от основните класове антихипертензивни медикаменти, използвани при лечение на артериална хипертония (АХ), самостоятелно или в комбинация. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.