Genzyme купува Caprelsa за 300 милиона01/11/2015

Genzyme (собственост на Sanofi) ще заплати $300 милиона на AstraZeneca, за да придобие правата за глобалните продажби и по-нататъшното развитие на Caprelsa® (vandetanib) (1). С приключване на сделката, Genzyme ще увеличи присъствието си на пазара на медикаменти за лечение на редки заболявания и особено тези на щитовидната жлеза. Предплатата, в размер на $165 милиона, е дадена в края на юли тази година.

Vandetanib е перорален киназен инхибитор, който принадлежи към групата медикаменти за редки заболявания. Прилага се за лечение на симптоматичен или прогресивен медуларен тиреоиден карцином при пациенти с неоперабилно, локално авансирало или метастатично заболяване. През 2014 година този медикамент е генерирал от глобални продажби $48 милиона.

В момента вандетаниб преминава фаза 3 клинично изпитване за терапия на диференциран тиреоиден карцином, което се очаква да приключи до края на тази година (3).

В Европа, Caprelsa под формата на филмирани таблетки от 100 и 300 mg получи разрешение в началото на 2012 година от Европейската комиися да се прилага за лечение на агресивен и симптоматичен медуларен тирeоиден карцином (MTC) при пациенти с неоперабилно, локалко авансирало или метастатично заболяване. По този начин, той се превърна в първото одобрено лекарствено средство за терапия на напреднал МТС.

Активната субстанция на vandetanib е протеин мултикиназен инхибитор (L01XE), който притежава активност срещу RET* прото-онкогена, и рецепторите на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGFR) и епидермалния растежен фактор (EGFR).

Като блокира активността на VEGF рецепторите, лекарството намалява кръвоснабдяването на раковите клетки, забавяйки растежа на карцинома. Като блокира активността на EGF рецепторите, раковите клетки вече няма да получават необходимите за растежа и размножаването сигнали.

Вандетаниб блокира и активността на RET рецепторите, които играят роля в растежа на клетките на МТС.

Предимствата на Caprelsa се изразяват в подобрение на периода без прогресия на заболяването при пациенти с неоперабилен, локално авансирал или MTC. Най-честите нежелани странични ефекти от приложената терапия са: назофарингит, бронхит, възпаление на горните дихателни пътища, уроинфекции, намален алетит, хипокалциемия, инсомния, депресия, главоболие и др.

В Европа, пълните индикации за приложение на Caprelsa са (2):

„Caprelsa е показан за лечение на медуларен карцином на щитовидната жлеза, вид рак, засягащ щитовидната жлеза, състоящ се от клетки, произвеждащи хормона калцитонин. Използва се, когато заболяването протича агресивно и симптомно, когато оперативното отстраняване е невъзможно и ракът е прогресирал или се е разпространил в други части на тялото.“

При болни с неясна или негативна RET мутация, ефектите на медикамента са частично неизвестни или негативни, поради което ползите от терапията са по-малки. (ИТ)

* RET – rearranged in transformation, пренаредена при трансфекция мутация

Използвани източници:

1. AstraZeneca further sharpens focus through agreement with Genzyme for rare disease medicine Caprelsa http://www.astrazeneca.com/our-company/media-centre/press-releases/2015/astrazeneca-genzyme-rare-disease-medicine-caprelsa-27072015.html

2. EMA Caprelsa (vandetanib) http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002315/WC500123533.pdf

3. http://hugin.info/152918/R/1941265/701552.pdf