Ендопротезиране на тазобедрена става чрез прилагане на техниката AMIS01/11/2015

Увреждането на тазобедрените стави от заболявания като остеоартрит и синовиит, травма, аваскуларна некроза или поради дисплазия е свързано със силна болка и загуба на двигателната активност. Ограничава се извършването на всекидневните дейности, нарушава се качеството на живот, настъпва инвалидизация.

Консервативната терапия при този вид патология включва прилагането на аналгетици, физиотерапевтични процедури, както и използването на помощни средства за придвижване.

Ако консервативните методи на лечение не доведат до преодоляване на болката и възстановяване на функциите на засегнатата става, се налага ендопротезиране и заместването й с имплант. Това е най-ефективният начин за осигуряване на добро качество на живот на пациентите.

През последното десетилетие настъпиха значими промени в областта на ендопротезирането. Въведена беше нова миниинвазивна техника, AMIS (Anterior Minimally Invasive Surgery) Technique, при която се използва преден достъп. Оперативният разрез е много малък, като подлежащите тъкани се запазват максимално, което осигурява бързото възстановяване след операцията.

Най-новият подход в тази област е известен като Patient Matched Technology. Въз основа на характеристиките на всеки пациент (след компютърна томография или магнитно резонансно изследване) може да се извърши предоперативно компютърно-асистирано планиране на тоталната тазобедрена артропластика. Миниинвазивната техника (AMIS Technique) се съчетава и с нов инструментариум (Patient Specific Instruments - PSI).

Комбинацията от съвременни импланти, нови инструменти, както и компютърно- ориентирана хирургия позволява провеждането на максимално щадяща интервенция с последващо бързо и сигурно възстановяване.

Предимства на метода AMIS:

- Предоперативното планиране дава възможност за точно позициониране на импланта, както и за отлично възстановяване на биомеханичното функциониране на ставата

- Директният преден достъп осигурява изключително бързо възстановяване, висока степен на безопасност и запазване на нерви и мускулатура (практически, не се режат мускули)

- Болничният престой намалява значимо - до три-пет дни, в зависимост от състоянието на пациента

- По-малък белег върху кожата

- По-малко кръвозагуба - съхраняването на мускулите и съдовете намалява кръвозагубата. Трансфузиите са много редки

- Намален риск за тромбообразуване

- Намален риск за дислокации - съхраняването на мускулите подобрява сигнификантно стабилността на таза. Рискат за дислокации е минимален. Постоперативните ограничения в движенията, които се препоръчват след използването на други техники, не са необходими. Дислокациите са редки, защото хирургичният достъп е от предната част на тялото, докато дислокациите са свързани основно с увреждане на задната стена на ацетабулума

- Предотвратяване на куцането - техниката съхранява мускулите, кръвоносните съдове и нервите

- След оперативната интервенция болният може да се изправя и да ходи самостоятелно, но подпомаган от помощни средства (патерици)

- Рехабилитацията и възстановяването са лесни, постигат се бързо и пациентът може да се върне към нормалната си физическа активност и спорт три до четири седмици след ендопротезирането

Имплантите могат да служат до края на живота на болния и дават възможност той да е активен и пълноценен. На практика една ендопротеза може да издържи до 30 години, при необходимост могат да се сменят компонентите й.

Колкото по-добре е поставен имплантът и по-точно е възстановена оста на движение, толкова по-малко е механичното натоварване на ставата и по-продължително може тя да служи.

Основен недостатък на AMIS-Technique е, че тя е сложна и комплексна и екипът, който я извършва, трябва да бъде много добре обучен и много опитен.

В нашата болница Confraternitat Private Hospital Josefstadt във Виена се извършва ендопротезиране на тазобедрена става с AMIS Technique, съчетана с Patient Specific Instruments. Извършва се от екипа на д-р Alexander Zembsch, който е провел над 1000 успешни интервенции за поставяне на импланти през последната година във Виена.

За допълнителна информация и въпроси:

www.pkj.at

international@pkj.at

Телефон: +431 40 114 5509