Рутинното приложение на ротавирусни ваксини намалява значително честотата на свързаните с тази група вируси инфекции01/09/2015

Рутинното приложение на ротавирусни ваксини* е свързано със значително намаление на инфекциите, причинени от тази група вируси, според доклад на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) (1).

Ротавирусните (RV) инфекции са водеща причина за тежък гастроентерит при новородени и малки деца в световен мащаб. Te са свързани с развитието на диария, повръщане, тежка дехидратация, необходимост от хоспитализация и повишени медицински разходи. Преди въвеждането на ротавирусни ваксини, само в САЩ са регистрирани годишно между 55 000 и 70 000 хоспитализации и 410 000 посещения при лекар (данните са за 2006).

За оценка на ефектите от въвеждането на ваксините в рутинната практика, експерти от CDC са сравнили данните от американския лабораторен регистър National Respiratory and Enteric Virus Surveillance System (NREVSS) за периодите 2000-2006 (преди наличието на ваксините ) и 2007-2014 (след въвеждането им в клиничната практика).

Рутинното приложение на ротавирусни ваксини е променило характерната годишна вариация в активността, като са отчетени появата на двугодишни периоди с ниска активност и висока сезонна променливост, последвани от периоди с повишена активност и сезонен характер, сходен с годините преди въвеждането на ваксината. Това се дължи на значителния и продължителен ефект на намаление на циркулиращите RV и променената епидемиология на причинените от тях инфекции сред децата.

Според приетите стандарти на NREVSS, за начало на ротавирусния сезон се считат първите две последователни седмици, в които са установени позитивни тестове за RV в >10% от пробите. За край на ротавирусния сезон се считат първите две последователни седмици, в които са установени позитивни тестове за RV в <10% от пробите. За пиков се приема периодът, дефиниран като седмицата с най-висок процент позитивни на RV проби.

Резултатите от анализите на NREVSS показват, че за периода 2000-2006, пиковата активност е била на деветата седмица (през февруари/март, 43.1% позитивни проби), а продължителността - 26 седмици. След въвеждането на рутинно ваксиниране с ротавирусна ваксина (за периода 2007-2014), пиковата активност е била по-слаба (10.9-27.3% позитивни проби), а сезонната продължителност - по-кратка (0-18 седмици).

За отбелязване е, че след този период в САЩ не е наблюдаван едновременен за цялата страна ротавирусен сезон, като с всяка измината година процентът на положителните за RV проби е намалявал значително (между 57.8 и 89.9%) в сравнение с годините преди наличието на ваксините.

Според експертите, значителното и продължително намаление на RV активност в национален мащаб за периода 2007-2014 се дължи на въвеждането в клиничната практика на ротавирусни ваксини. Това намаление е съпроводено и с промяна в сезонния характер на активността на тази група вируси.

По-късното начало и по-кратката продължителност в годините, включително наличието на години без точно дефиниран ротавирусен сезон, се дължи на наличието на по-малък брой неваксинирани и предразположени към заболяването деца, като в резултат е налице намалена интензивност на трансмисия на ротавируси. Тя е основна причина за намалена честота на ротавирусни заболявания, които се наблюдават при неваксинирани по-големи деца и някои възрастни - ефект, известен като “стаден имунитет”.

Промяната от едногодишен на двугодишен пик на RV активност след въвеждането на ваксината, най-вероятно се дължи на по-бавното кумулиране на неваксинирани и предразположени към заболяването деца.

Въпреки че покриването с ротавирусна ваксина при деца на възраст 19-35 месеца в САЩ се е повишило от 43.9% (за 2009) на 72.6% (за 2013), все още остават големи групи неваксинирани деца.

Изводите от анализа на NREVSS се подкрепят и от други проучвания, които установиха намаление на хоспитализациите поради лабораторно-доказани RV инфекции, както и намаление на амбулаторните прегледи, посещенията в спешни отделения и честотата на остър гастроентерит, причинен от ротавируси.

За периода 2007-2011 в САЩ са избегнати 176 000 хоспитализации, 242 000 посещения в спешни отделения и 1.1 милиона амбулаторни лекарски прегледи по повод на остра диария, което е довело до икономии от $924 милиона. (ИТ)

* Rotarix на GSK (моновалентна RV1)

RotaTeq на Sanofi Pasteur (петвалентна RV5)

За допълнителна информация:

Ефикасност и безопасност на ваксините за превенция на ротавирусен гастроентерит. MD, април 2015; бр. 2 www.spisaniemd.bg

Ваксинирането срещу ротавирусни инфекции понижава честотата на хоспитализациите при малките деца. MD, февруари 2014; бр. 1

Rotarix потвърждава ефективността си и в постмаркетинговите проучвания. MD, февруари 2013; бр. 1

Ротавирусна ваксинация - дългосрочни ползи. MD, 2012; Брой 3

За ротавирусните ваксини MD май 2012; бр. 3

Ротавирусен гастроентерит в кърмаческа възраст. MD, март 2012; бр. 2

Ротавирусната ваксинация намалява значително хоспитализациите при деца. MD, юни 2011; бр 4

Профилактика на ротавирусни инфекции в детска възраст. MD, юни 2010; бр. 3

Използван източник:

1. Sustained decrease in laboratory detection of rotavirus after implementation of routine vaccination - United States, 2000-2014 Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2015; 64 (13): 337-342 www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6413a1.htm?s_cid=mm6413a1_w