Ново проучване потвърждава тератогенния ефект на антитиреоидните медикаменти01/09/2015

Лечението на хиперфункцията на щитовидната жлеза с methimazole по време на бременност при жени с болест на Graves води до увреждане на плода, показаха предварителните резултати от проспективното многоцентрово наблюдателно проучване POEM*, представени на годишната среща на Американската тиреоидна асоциация (АTA) (1).

Данните доказват, че приемът на антитиреоидния медикамент през първия триместър на бременността се асоциира с многократно по-висок риск за ембриопатии, съпоставен с този в общата популация (5.9 спрямо 0.1%), поради което methimazole не трябва да се прилага през най-ранните месеци от ембрионалното развитие, съветват изследователите.

Ембриопатията, наблюдавана в резултат на антитиреоидната терапия, включва най-често атрезия на хоаните и на хранопровода, аплазия на кожата и омфалоцеле.

Според настоящите препоръки, жените с хипертиреоидизъм, планиращи бременност, трябва да бъдат лекувани с propylthiouracil (PTU). Тези указания могат да претърпят ревизия, тъй като наскоро бе установен и повишен тератогенен ефект при PTU.

Според резултатите от клинично изследване, проведено в Дания и представено на миналогодишната среща на АТА, PTU повишава с 50% риска да увреди сериозно плода, в сравнение с честотата на ембриопатиите в общата поулация. За methimazole този риск достига 75%. В допълнение, PTU има и изразени хепатотоксични ефекти.

В изследването на японските автори са включени жени с хиперфункция на щитовидната жлеза, които са приемали антитиреоидни медикаменти през първия триместър на бременността си. Пациентите са разпределени в групи, лекувани с methimazole, с PTU и контроли.

За наблюдавания период, авторите са регистрирали пет ембриопатии в групата на терапия с methimazole от общо 85 живородени деца. Особено висока е била честотата на персистиращия омфаломезентериален проток с или без наличие на омфалоцеле. В останалите две групи не са били регистрирани новородени с увреждания.

Японските изследователи съветват всички жени с хиперфункция на щитовидната жлеза, които планират бременност, да преминат от methimazole на PTU, както е и според настоящите указания.

Според препоръките на АТА, жените с хипертиреоидизъм трябва да се лекуват с PTU през първия триместър, след което да преминат на терапия с methimazole до края на бременността.

От друга страна, неконтролираният хипертиреоидизъм по време на бременност се свързва с много по-висок риск за вродени малформации на плода, отколкото приложението на тиреостатиците. Наблюдаваните усложнения включват ниско тегло на плода при раждане, преждевременно раждане или раждане на мъртъв плод. (КД)

* POEM – Pregnancy Outcomes of Exposure to Methimazole

Допълнителна информация:

Риск за вродени малформации при прилагане на антитиреоидни средства през ранната бременност. MD 2014, брой 6/ноември http://www.spisaniemd.bg

Използван източник:

1. Arata N., Murashima A., Ito S. et al. Pregnancy outcomes of exposure to methimazole (POEM) study: An interim report. ATA 2014, oral abstract 219 http://www.thyroid.org