МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/09/2015

Уважаеми колеги,

Преди да дискутираме специализирани медицински въпроси, бих искала да ви приканя да проявите гражданска активност и лекарска отговорност и да гласувате на предстоящите избори. Защото без гласовете на образованите и информираните, отново ще оставим местната власт в ръцете на маргинализираните, които са в ръцете на партийно-олигархичните интереси на ДПС и БСП…

Сагата с гласуването на промените в здравната и съдебната системи в парламента отново показа, че тези две политико-икономически групировки, подкрепени от техните мутации АБВ и Атака, се стремят за запазят статуквото, а чрез него и властта си. Единствено масовото гласуването може да намали влиянието им.

Стетоскопът е създаден преди 99 години в Париж и оттогава се е превърнал в символ на нашата професия. Какво сe случва с неговата употреба, особено от по-младите колеги, днес? Могат ли те да чуят всеки удар на човешкото сърце?

По-малко от половината (47%) от 1100 лекари-участници в неотдавнашна среща на Американската колегия по кардиология, са преминали успешно импровизиран тест за правилно използване на стетоскоп - това е шокиращото съобщение, направено по време на Европейския кардиологичен конгрес (ESC’ 2015) в Лондон през септември от американския кардиолог д-р Michael Barrett…

Причината за теста е изразеното разочарование на по-възрастните кардиолози от „незнанието кой край на лекарската слушалка е горен и кой долен“ от страна на младите колеги.

Песните на сърцето (Heart Songs, http://education.acc.org/Lifelong-Learning-and-MOC/education/Heart-Songs-3.aspx?_ga=1.20299512.1352939262.1434992054), е специалният тренировъчен курс, разработен от д-р Barrett, за да помогне на всички лекари, които искат на подобрят уменията си в използването на стетоскопа.

За съжаление, личните ми наблюдения показват, че новите поколения лекари в България също не полагат достатъчно усилия, за да усвоят пропедевтичните традиционни умения на професията, а разчитат все повече и повече само на специализираната медицинска апаратура и компютърните анализи. Това ги прави безпомощни при спешни ситуации извън болницата и зависими от скъпоструващи изследвания.

След лятната ваканция, списание МД активизира присъствието си на конгреси и други събития, където всеки участник може да получи най-новия, както и предишни броеве на списанието. Допълнихме онлайн колекцията си от статии от нашите издания с нови броеве на МД, Доктор Д и Кардио Д - можете да търсите в архива ни на www.spisaniemd.bg, където вече има 7200 статии, които всекидневно се четат от над 3500 души!

В този брой четете статии в области ортопедия, ревматология (посвещаваме първа корица на тях), онкология, хематология, педиатрия, ендокринология… Разнообразна тематика предлага и секцията за български научни публикации - MD България.

За традиционалистите, абонаментът за шест книжки на МД струва само 18 лв. и е достатъчно само да се обадите в редакцията ни, за да започнете да получавате веднага единственото специализирано списание в България, което следи новостите във всички области на медицината. За помощ и контакти можете да потърсите и нашите редакционни представители в страната.

Приятно четене на МD

Моля, покажете го и на колега