Абсолютният туморен размер като помощен инструмент в клиничното стадиране на стомашния аденокарцином01/09/2015

Д-р Димитър Пенчев, д-р Виктор Костов, д-р Мирослав Зашев, д-р Радосвет Горнев, д.м Клиниката по обща и оперативна хирургия, УБ Лозенец – София За контакти: d.k.penchev@gmail.com Стадирането е от изключително значение за лечението и прогнозата на всяко онкологично заболяване. Локалният туморен статус при рак на гърдата или на белия дроб се оценява на базата на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.