Вторична артериална хипертония: кога, кого и как да скринираме?


md 01/07/2015

Вторичната хипертония се дефинира като повишение на системното артериално налягане (АН) в резултат на конкретна причина и засяга около 5-10% от популацията на хипертониците. Тъй като вторичните форми на артериална хипертония (АХ) са редки, а диагностичният подход при тях е дълъг и скъпоструващ, на скрининг за това заболяване трябва да се подлагат само пациенти, за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.