Терапия на острата оторея при деца с тимпаностомни тръбички01/07/2015

Ушните капки с антибиотик и глюкокортикоид са по-ефективни от пероралните антибиотици при деца с тимпаностомни тръбични и остра неусложнена оторея според проучване, публикувано в New England Journal of Medicine (1). Терапията на острата оторея при тази група болни е базирана на ограничени данни, които обикновено сравняват перорални с топикални антибиотици.

В рандомизирано проучване на van Dongen и сътр. са обхванати 230 деца на възраст 1-10 години, които са с остра оторея след миринготомия/парацентеза на тимпаничната мембрана и поставяне на тимпаностомна тръбичка. Според вида на терапията, пациентите са разделени в следните групи: ушни капки с hydrocortisone/bacitracin/colistin (n=76); перорална суспензия с amoxicillin/clavunate (n=77); първоначално наблюдение (n=77).

Първичен показател за краен изход е било наличието на оторея, оценена чрез отоскопия в края на втората седмица от терапията. Вторични показатели са били: продължителност на епизодите на първоначална оторея; общ брой дни с оторея; брой епизоди на оторея по време на шестмесечния период на проследяване; качество на живот; усложнения; нежелани странични ефекти от терапията.

Резултатите показват, че комбинираните ушни капки с антибиотик/глюкокортикоид са с предимство пред пероралните антибиотици. В края на втората седмица от терапията, само 5% от децата в тази група са имали оторея, в сравнение с 44% при лекуваните с перорален антибиотик и 55% при тези, проследени с първоначално наблюдение.

Средният период на продължителност на първоначалния епизод на оторея е бил четири дни (в групата с ушни капки антибиотик/глюкокортикоид), пет дни (в групата с перорални антибиотици) (р <0.001) и 12 дни в групата с първоначално наблюдение (р <0.001). Свързаните с терапия нежелани странични ефекти са били леки. До края на втората седмица от терапията не са наблюдавани усложнения на средния отит като локален целулит, перихондрит, мастоидит или интракраниални усложнения.

Според авторите, резултатите не са неочаквани, като най-висока ефективност по отношение на намалението на отореята е имало в групата с ушни капки hydrocortisone/bacitracine/colistin (95%), последвано от пероралната суспензия amoxicillin/clavunate (66%) и най-ниска в групата с първоначално проследяване - само 45%. (ИТ)

Използван източник:

1. van Dongen T., van der Heijden G., Venekamp R. et al. A trial of treatment for acute otorrhea in children with tympanostomy tubes. N Engl J Med 2014; 370: 723-733 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1301630