Статините подобряват прогнозата след аорто-коронарен байпас01/07/2015

Употребата на статини може да понижи смъртността в седмиците и месеците след провеждане на аорто-коронарен байпас операция (CABG), показаха резултатите от проучване, представени на годишната среща на Европейската асоциация по анестезиология в Берлин Германия (1).

В изпитването са включени данни за над 16 000 британски пациенти на възраст над 40 години при провеждането на CABG. Авторите проследяват резултатите на първия и на шестия месец след операцията.

Голяма част от изследваните (85%) приемат статини преди насочване за хирургична интервенция. Освен това пациентите приемат и други сърдечносъдови медикаменти: бета-блокери (близо 75%), инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (над 60%) и блокери на калциеви канали (близо 45%).

Само за статините, обаче, се установява значим протективен ефект – те съществено понижават постоперативната смъртност. Този ефект остава статистически значим и след отчитане на влиянието на придружаващите заболявания при пациентите.

Резултатите от проучването не са изненадващи. На фона на многократно доказваните ползи от приложението на статини за вторична профилактика основният въпрос, който можем да си зададем, е защо 15% от болните, насочени за коронарна реваскуларизация, са били без терапия със статин?

Вероятно част от тях имат непоносимост към този клас медикаменти или странични ефекти, докато при други може подобна терапия изобщо да не им е била предложена от лекуващия лекар. (ЯС)

Използван източник:

1. Sanders R., Venkatesan S., Okoli G. al. Preoperative cardiovascular medication and postoperative mortality from coronary artery bypass graft surgery. 7AP3-1:196 http://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Resources-Abstracts-Euroanaesthesia2015/Euroanaesthesia%202015%20Abstract%20Book.ashx