Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия01/07/2015

- Alexion придоби биотехнологичната Synageva срещу $8.4 милиарда, с което се превърна в една от най-големите компании, произвеждащи медикаменти за редки заболявания. Водещ продукт на Synageva e Kanuma (sebelipase alfa) за лечение на дефицит на липозомна кисела липаза (LAL-D) - вродено генетично заболяване, при което се натрупва мастна тъкан в черния дроб, кръвоносните съдове и други органи.

Alexion е известна и с медикамента Soliris (eculizumab) за лечение на пароксизмална нощна хемоглобинурия и атипичен хемолитичен уремичен синдром - две редки и животозастрашаващи заболявания. След приключване на сделката, Alexion ще има над 30 предклинични програми за различни терапевтични индикации, от които четири се очаква да преминат през клинични проучвания през 2016.

- Endo придоби Par Pharmaceuticals за $8.05 милиарда, с което увеличи значително портфолиото си от генерични медикаменти. След приключване на сделката, Endo ще се превърне в един от петте най-големи генерични производители на лекарствени средства в САЩ. Новината идва няколко дни след като компанията закупи портфолио от генерични медикаменти от южноафриканската Aspen Pharmacare.

- NantPharma закупи Sorrento Therapeutics за $1.3 милиардa. Основен продукт на последната е Cynviloq (paclitaxel под формата на полимерни наночастици), който се прилага като химиотерапия при различни злокачествени заболявания.

- Bayer продаде диабетното си поделение на Panasonic Healthcare Holding за 1.02 милиарда евро. Сделката включва системи за мониториране на кръвната глюкоза (включително Contour), както и писалки за аплициране на инсулин, чиито продажби за миналата година достигнаха 909 милиона евро. Panasonic Healthcare Holding стана собственост на инвестиционната група KKR (80%) и Panasonic Corp. (20%).

- Baxter заплати $900 милиона за Oncaspar (pegaspargase) на Sigma-Tau, с което разшири онкологичното си портфолио. Медикаментът е първа линия биологична химиотерапия за лечение на остра лимфлобластна левкемия (ALL) с годишни продажби от $100 милиона.

Според условията на сделката, Baxter ще придобие и преминаващия ранни изпитвания calaspargase pegol също за лечение на ALL. Това е поредната сделка на Baxter, след като през март закупи за $200 милиона частната биотехнологична компания SuppreMol, която притежава портфолио от нови биологични медикаменти за терапия на автоимунни заболявания.

- Pfizer купи миноритарен пакет акции в AM-Pharma за $600 милиона, с перспективата да придобие изцяло датската биотехнологична компания. Водещ продукт на AM-Pharma е recAP - потенциално първи представител на нов клас медикаменти за лечение на остро бъбречно увреждане в резултат на сепсис.

- Ipsen увеличи онкологичното си портфолио с придобиването срещу $50 милиона на OctreoPharm, която е специализирана в радиофармацевтични средства за диагноза и лечение на невроендокринни (карциноидни) тумори, които са хетерогенна група неоплазми, произхождащи от невроендокринните клетки на панкреаса, стомашночревния тракт и белите дробове (допълнителна информация за тези тумори е публикувана в рубрика Ендокринология).

- Ruthingen и Pulmatrix се сляха. Ruthingen е биофармацевтична компания, фокусирана върху откриването, разработването и комерсиализацията на медикаменти за лечение на инвазивни инфекции с водещ продукт RUT58060 - широкоспектърен антибиотик за превенция и лечение на хирургични и травматични инфекции. Pulmatrix е биотехнологична компания, която разработва ново поколение инхалаторни терапии.

Основната платформа на компанията iSPERSE използва аеродинамично малки и плътни частици, с висока степен на дисперсия в дихателните пътища. iSPERSE на практика може да се прилага с всеки инхалаторен медикамент. Други продукти на компанията са PUR0200 - инхалатор за еднократно дневно приложение при хронична обструктивна белодробна болест, и PUR1900 - инхалатор за еднократно дневно приложение за лечение на кистична фиброза.