Синдром на токсичен шок01/07/2015

Синдромът на токсичния шок е рядко и животозастрашаващо усложнение на някои видове бактериални инфекции. Често пъти той се причинява от токсини на Staphylococcus aureus, но може да е резултат и на токсини, продуцирани от група А стрептококи (1).

Исторически, заболяването се свързва основно с използването на свръхабсорбиращи дамски тампони. След като производители изтеглиха много от тези тампони от пазара, честотата на синдром на токсичния шок при жени в периода на менструация намаля. Въпреки това, той може да се развие при мъже, деца и жени в периода на постменопауза, като рискови фактори са кожни рани и хирургична интервенция.

Основните симптоми са:

– внезапен фебрилитет

– хипотония

– повръщане или диария

– обрив, особено по дланите и стъпалата

– объркване

– мускулни болки

– зачервяване на очите, устата и гърлото

– гърчове

– главоболие

Синдромът на токсичен шок е свързван с:

– наличие на порезни рани или изгаряния на кожата

– скорошна хирургична интервенция

– използване на контрацептивни диафрагми или суперабсорбиращи тампони

– прекарана вирусна инфекция (грип или варицела)

Заболяването може да прогресира бързо и да доведе до усложнения като шок, бъбречна недостатъчност и фатален изход. Към момента липсва специфичен тест за диагностика.

Обикновено се изследват кръв и урина за евентуално наличие на стафилококова или стрептококова инфекция. Като допълнение може да се анализират лабораторно натривки от влагалище, маточна шийка и гърлен секрет. В редки случаи, при засягане на повече органи и системи, може да се извърши компютърна томография, лумбална пункция или рентгенография на гръден кош.

В случай на развитие на синдром на токсичния шок, обикновено се налага хоспитализация. Прилагат се антибиотици до откриването на първоизточника на инфекция, инфузии и медикаментозна терапия за възстановяване на хипотонията, и симптоматично лечение.

Токсините, продуцирани от стафилококи и стрептококи, успоредно с развитието на хипотония, могат да доведат до бъбречна недостатъчност. Оперативното лечение се състои в отстраняване (дебридман) на невитални тъкани на мястото на инфекцията и, при необходимост, поставянето на дренаж. (ИТ)

Използван източник:

1. Toxic Shock Syndrome http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/toxic-shock-syndrome/basics/definition/con-20021326