Silymarin като хепатопротектор


md 01/07/2015

Флавоноидът silymarin* и неговият структурен изомер silibinin са вещества с установени протективни и регенериращи хепатоцитите свойства. Данните от проведени експериментални изследвания предполагат, че silymarin и silibinin действат посредством четири механизма (1): – антиоксиданти – свързват свободните кислородни радикали; стимулират активността на супероксидната дисмутаза и повишават вътреклетъчното съдържание на глутатион (GSH) – стабилизитори на клетъчните мемрани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.