Професионална реализация в чужбина01/07/2015

Лекар за Кипър

Частен медицински център в град Пафос спешно търси да назначи на временна работа лекар за период от 2 месеца (от 1/09/2015 до 31/10/2015). Няма изисквания за специалност и години професионален стаж.

Изисквания: Добро владеене на английски език; Познания по немски и/или руски са предимство; Комуникативност; Шофьорска книжка

Ние предлагаме: Безплатна квартира; Предоставяне на автомобил за престоя; Основна заплата от 1200 евро на месец (след данъци); Допълнителни финансови бонуси

Ако имате въпроси по обявата и искате да кандидатствате, изпратете Вашето CV на английски или български език на: career@medicalnews.bg

Лекари за Великобритания

Болници във Великобритания търсят да назначат на работа опитни лекари в специалности: хирургия, вътрешни болести, гастроентерология, урология, ортопедия, анестезиология, дерматология, патология, хематология, неврология, УНГ, педиатрия, АГ, ревматология, хематология, офталмология, пулмология и кардиология.

Изисквания: Диплома за магистър по медицина; Специализация в съответната област; Минимум 3 години опит по специалността; Отлични познания по английски език (минимум B2), включително и на медицински английски; Пълна регистрация в GMC е предимство, но можете да се регистрирате и след като ви бъде намерена работа.

Заплащането зависи от опита на кандидата и съответната болница. Ако нямате опит във Великобритания, заплатата за специалист е около 75 000 паунда на година (преди данъци), за по-неопитни лекари тя е GBP 37 000-60 000 паунда (преди данъци), а за много опитни професионалисти стига до GBP 120 000 паунда (преди данъци). В тези възнаграждения не се включват допълнителните заплащания и придобивки. Ако имате въпроси по обявата и искате да кандидатствате, изпратете Вашето CV на английски език на: career@medicalnews.bg

Общопрактикуващи лекари за Австралия

Болници и лекарски практики в Австралия търсят общопрактикуващи лекари за постоянни договори.

Изисквания: Диплома за магистър по медицина; Специализация по обща медицина; Отлични познания по английски език (минимум B2), включително и на медицински английски. Международният опит е предимство

Ние предлагаме: Заплата AUS $220 000-450 000 годишно преди данъци; Подпомагане за регистрация в съответните съсловни организации; Осигуряване на автомобил, квартира и помощ при преместване, ако Ви намерим позиция в по-малък град

Ако имате въпроси по обявата и искате да кандидатствате, изпратете Вашето CV на английски език на: career@medicalnews.bg

Лекари специалисти за Франция

Търсят се лекари специалисти с опит за почти всички медицински специалности.

Изисквания: Диплома за съответната специалност; Френски език на ниво В1-В2

Ние предлагаме: Подпомагане при езиковото ви обучение; Възможности за допълнителна квалификация; Годишна заплата 60 000-70 000 евро (преди данъци). В това възнаграждение не се включват допълнителните заплащания и придобивки; Подпомагане при всички административни и други дейности, свързани с преместването ви във Франция и издаването на съответните разрешения и документи

Ако имате интерес, изпратете вашето CV на немски език на: career@medicalnews.bg; тел. +359 889 807 559

Млади лекари за Ирландия

Болници в Ирландия, спешно търсят да назначат на работа лекари (със или без специалност) с поне две години опит в: офталмология, вътрешни болести, ортопедия, спешна медицина, акушерство и гинекология, педиатрия, анестезиология.

Продължителността на договорите е 6-24 месеца, с опция за продължаване. Това е чудесна възможност за кратък период да спечелите добри пари и да придобиете международен опит като лекар.

Изисквания: Диплома за магистър по медицина; Минимум две години опит като лекар - не е нужна специалност; Отлични познания по английски език (мин. B2), включително медицински английски; Пълна регистрация в IMC е предимство

Ние предлагаме: Заплата Ђ2500-4000 на месец (след данъци); Продължителност на договора 6-12 месеца; Работа като Senior House Officer (SHO) или като Registrar; Подпомагане при регистрацията в IMC; Заплащане на такси за курсове за продължително обучение и усъвършенстване

Ако имате въпроси по обявата и искате да кандидатствате, изпратете Вашето CV на английски език на: career@medicalnews.bg; тел. +359 889 807 559

Лекари специализанти за България

Можете да намерите всички обявени места за лекари специализанти на основание чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, на www.jobs.medicalnews.bg

Магистърска програма по опазване и контрол на общественото здраве

Най-новото предложение от Факултета по обществено здравеопазване към МУ-Варна, което предлагаме за академичната 2015-2016 година. Програмата отговаря на необходимостта от висококвалифицирани професионалисти за сектора на общественото здраве.

Тя е предназначена за специалисти с ОКС „професионален бакалавър“ специалности: Инспектор по обществено здраве; Медицински лаборант; Рентгенов лаборант и др. с ОКС бакалавър специалности от професионално направление Здравни грижи или Обществено здраве и с ОКС магистър, специалност медицина, дентална медицина. Обучението е с продължителност четири семестъра и завършва с полагане на държавен изпит и защита на дипломна работа. За повече информация: www.mu-varna.bg

УМБАЛ Света Анна-София АД търси ендокринолог

УМБАЛ Света Анна търси да назначи лекар, специалист по ендокринология и болести на обмяната, в Първо отделение на Клиника по вътрешни болести.

Изисквания: Придобита специалност по ендокринология и болести на обмяната и сертификат Eхография на щитовидната жлеза. Документи: заявление, автобиография (CV), копие на диплом за висше образование, специалност, сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване. За справки: София ул. Димитър Моллов 1, тел. 02 975-91-21