Пробиотици намаляват честотата на инфекциoзните гастроентерити при подрастващи01/07/2015

Всекидневният прием на пробиотици, съдържащи Lactobacillus, намалява честотата и продължителността на диарийните епизоди, както и на стойността на лечението им при подрастващи, като подобна зависимост е установена и за инфекциите на горните дихателни пътища (ИГДП), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

СЗО дефинира пробиотиците като „живи микроорганизми, които приети в адекватни количества, имат благоприятни ефекти за гостоприемника”. Преобладаващата част от пробиотиците са представители на Lactobacillus или Bifidobacterium, някои са дрожди (Saccharomyces boulardii).

Ефектът им се изразява в запазване и укрепване на целостта на интестиналната лигавица и стимулиране на локалния имунитет, като по този начин се възпрепятства инвазията на патогенните бактерии през храносмилателния тракт.

Настоящото рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване включва 336 здрави, родени на термин, деца на възраст между шест месеца и три години, които посещават детски заведения. Те са получавали пробиотици (Lactobacillus reuteri DSM 17938) или плацебо всеки ден за 12 седмици. За периода на клиничното изследване са документирани всички случаи на диария и на ИГДП.

Анализът на резултатите показва:

– Пробиотиците намаляват значимо честотата на диарийните епизоди при деца – регистрирани 99 епизода в терапевтичната група спрямо 152 епизода при контролите (р=0.01)

– Благоприятен ефект е наблюдаван и върху средната продължителност на гастроентеритите – 1.6+/-0.9 дни в терапевтичната група спрямо 2.7+/-1.1 дни при контролите (р=0.02)

– Приемът на пробиотици е бил свързан със сигнификантно намаляване на дните с ИГДП – от 4.6 до 1.5 дни (р=0.01) по време на проучването и от 4.4 дни на 2.1 дни в периода на проследяване

– Пробиотиците намаляват броя на дните с отсъствие от детската градина поради заболяване, броя на визитите при лекар и броя на дните на антибиотично лечение

– Не на последно място е наблюдаван и икономически ефект – всекидневният прием на пробиотик е бил асоцииран с намаляване на стойността на лечението с около 60 лева за всеки епизод на диария и на ИГДП

Според изследователите, клиничното изпитване за пoреден път подкрепя ефикасността на хранителните добавки, съдържащи пробиотици, за превенция на инфекциите при деца, посещаващи детски заведения.

Пробиотиците се предлагат в няколко форми – таблети, капсули, прахчета, които лесно се разтварят в мляко, сок, вода. Бифидобактериите са напълно безопасни в ранна детска възраст и могат да се прилагат при кърмачета и деца под две години.

Комбинацията от Lactobacillus, Bifidobacteria и Streptococcus salivarius, е прилагана ефективно при деца на възраст между една и 16 години за период от почти една година. Живи Lactobacillus GG бактерии в доза 5-10 милиона два пъти дневно под формата на таблетки са прилагани успешно за профилактика на вирусни гастроентерити.

Данните от клинични изпитвания доказват, че някои пробиотици – Saccharomyces boulardii и комбинацията от L. acidophilus и B. bifidum, намаляват честотата на диарията на пътуващите със средно 15%.

Доказателствената медицина подкрепя прилагането на пробиотични смеси при антибиотик-асоциирана диария, инфекциозни гастроентерити, особено ротавирусни, както и при възпалителни чревни заболявания. (КД)

За допълнителна информация:

http://www.spisaniemd.bg

Чревната микрофлора при здраве и болест: роля на бифидобактериите в чревната хомеостаза. MD 2015, бр. 1/февруари

Пробиотиците са ефективни при най-честите инфекции в детска възраст. MD 2010, бр.8/декември

Пробиотиците намаляват риска за развитие на остри респираторни инфекции. МD 2009, бр.7/ноември

Използван източник:

1. Gutierezz-Castellon P., Lopez-Velazquez G., Parra M. et al. Diarrhea in preschool children and Lactobacillus reuteri: A randomized controlled trial. Pediatrics 2014 doi: 10.1542/peds.2013-0652 http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2014/03/11/peds.2013-0652.full.pdf+html