Aлергологични изследвания при децата – подходящи тестове и интерпретация на резултатите


md 01/07/2015

Алергологичните тестове при децата трябва да се провеждат само при наличие на клинични показания; най-важният фактор, определящ необходимостта от по-нататъшни изследвания при хранителните алергии, е анамнезата на пациента; при инхалаторните алергени, изследвания са показани при случаите с по-тежко изразена симптоматика, особено когато анамнезата е неясна (1). Диагностичните тестове за алергии: – Кожно-алергични проби (КАП) – […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.