Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия01/06/2015

- Mylan предложи $28 милиарда за ирландската Perrigo с цел създаването на глобална фармацевтична компания, чиито годишни продажби ще надминат $15 милиарда. Новината идва няколко месеца след като Mylan премести главната си квартира от САЩ в Холандия, поради по-добри данъчни условия.

- Endo увеличи на $11 милиарда офертата си за Salix Pharmaceuticals, с което надхвърли предложението на Valenat ($10.4 милиарда). Портфолиото на Salix включва 22 медикамента, включително антибиотика Xifaxan (rifaximin), Relistor (methylnaltrexone) - за лечение на индуциран от наркотичните аналгетици запек, и Apriso (mesalamine) - за терапия на улцерозен колит.

- Alexion закупи Synageva за $8.4 милиарда. Според анализатори, това е стъпка напред в опитите на Alexion да разшири присъствието си на пазара на медикаменти за лечение на редки заболявания.

Водещ продукт на компанията е Soliris (eculizumab), който се прилага за намаление на хемолизата при пароксизмална нощна хемоглобинурия. След приключване на сделката, Alexion ще увеличи портфолиото си с Kanuma (sebelipase alfa) - заместителна ензимна терапия при дефицит на лизозомна косела фосфатаза, и Strensiq (afotase alfa) - за терапия на хипофосфатемия.

- Teva придоби срещу $3.5 милиарда специализираната в неврологични медикаменти Auspex Pharmaceuticals. Водещ продукт на Auspex е SD-809 (deute-trabenazine), който има потенциал да се прилага при лечение на хорея, свързана с болестта на Huntington, тардитивна дискинезия и синдром на Tourette.

- Sun приключи сделката по придобиването на Ranbaxy срещу $4 милиарда, с което се превърна в петия по големина генеричен производител в света и най-голямата фармацевтична компания в Индия. След покупката, Sun ще оперира в 65 страни, с 47 производствени мощности на пет континента, които ще генерират приход от $4.2 милиарда.

- Janssen Pharmaceuticals (собственост на Johnson & Johnson) придоби базираната в Кеймбридж биофармацевтична компания XO1. Основен продукт на XO1 e ichorcumab - нов клас рекомбинантно човешко антитяло, което имитира активността на естествено съществуващо в организма антитяло с антикоагулантни свойства, без да води до риск за кървене. С новата придобивка, Janssen ще затвърди позициите на портфолиото си за сърдечносъдови средства.

- Ruthigen и Pulmatrix постигнаха споразумение за сливането на двете компании. Ruthigen е биофармацевтична компания, която е фокусирана върху разработването на нови терапии за лечение на инвазивни инфекции след оперативно лечение и травма.

Pulmatrix е с основна дейност разработване на нови инхалаторни медикаменти (технология iSPERSE) с малки, плътни и аеродинамични частици, които навлизат по-ефективно в дихателните пътища и белите дробове.

Портфолиото на компанията включва PUR0200 (инхалаторен бронходилататор за еднократно дневно приложение) и PUR1900 (инхалаторен противоинфекциозен медикамент за лечение на кистична фиброза).

- Merck инвестира $434 милиона в Arvinas, която е специализирана в технологии за създаване на медикаменти с нов механизъм на действие. Компанията е създала малки молекули, които могат да разграждат и отстраняват определени протеини от клетките.

Традиционните лекарствени средства са насочени към инхибиране или стимулиране на отделни протеини, като по този начин могат да се повлияят само около 25% от съществуващите над 20 000 различни белтъчни молекули в човешкото тяло.

- Agenus придоби специализираната в разработването на моноклонални антитела Celexion. Agenus е профилирана в областта на имунологията и разработването на иновативни терапии за онкологични заболявания.

- Gilead навлезе в сферата на епигенетиката след като придоби датската EpiTherapeutics срещу $65 милиона. Епигенетиката се занимава с изследвания на промени в генната експресия, които са предизвикани от фактори, различни от промяната в ДНК-секвенциите.

EpiTherapeutics е разработила нов клас медикаменти - малки молекулни инхибитори за епигенетична регулация на генната транскрипция, които се сочат като перспективни за лечение на злокачествени заболявания. (ИТ)