Sildenafil е най-ефикасния инхибитор на PDE5 при мъже с еректилна дисфункция01/06/2015

При мъже с лека до умерена еректилна дисфункция (ЕД), които желаят да постигнат най-голяма ефикасност за преодоляване на нарушението, терапията със sildenafil 50 mg е средство на първи избор, показаха резултатите от мета-анализ, съпоставящ всички налични предствители на групата на фосфодиестераза-5 инхибиторите (phosphodiesterase 5 inhibitors - PDE5I), публикувани в списание European Urology (1).

ЕД е неспособност за постигане и поддържане на ерекция, достатъчна за осъществяване на полов контакт. Основните рискови фактори за появата на ЕД са възраст над 50 години, захарен диабет (ЗД), атеросклероза, тютюнопушене, сърдечносъдови заболявания. ЕД може да се появи и в резултат на прием на някои медикаменти или на психоемоционални нарушения като депресия, стрес, конфликти в семейството.

Данни от проведени епидемиологични проучвания показват, че около половината от мъжете над 40 години в САЩ, имат някаква степен на ЕД. В преобладаващата част от случаите ЕД е свързана с подлежащо заболяване като ЗД, атеросклероза или исхемична болест на сърцето, което налага активно търсене и своевременно диагностициране на посочената патология.

Установено е, че до 80% от случаите ЕД се дължи на съдова патология, като дори при добро контролиранe на тези заболявания, може да е налице нарушен кръвоток, който е основен компонент на ЕД.

Според приетите от American College of Physicians (ACP) стандарти за лечение на лека до умерена ЕД, терапията с PDE5I трябва да се започне при персистиране на симптомите за над три месеца, освен в случаите, когато пациентите приемат нитрати (противопоказание за употреба на PDE5I).

Независимо от етиологията на ЕД (ЗД, сърдечносъдови заболявания, депресия или рак на простатата), както и изходната тежест на нарушението, терапията с PDE5 инхибитори е свързана със статистически значимо клинично подобрение на еректилната функция.

Настоящият мета-анализът е базиран върху 82 проучвания върху ефикасността (с участието на 47 626 пациенти) на PDE5I и 72 проучвания, фокусирани върху безопасността (20 325 пациенти) на този клас медикаменти. Всички клинични изпитвания са рандомизирани и контролирани изследвания, които съпоставят ефикасността или безопасността на един PDE5I с друг, или с плацебо.

Информацията включва седем от най-често прилаганите PDE5I (avanafil, lodenafil, mirodenafil, sildenafil, tadalafil, udenafil, vardenafil). От тях, avanafil, sildenafil, tadalafil и vardenafil, са одобрени за приложение в страните от Европейския съюз.

Анализът на резултатите показва:

- Всички PDE5I са по-ефикасни от плацебо при лечение на ЕД, понасят се добре и имат приемлив профил на безопасност

- Sildenafil в дози от 50 или 100 mg има най-висока ефикасност при мъжете с ЕД, като по-ниските дози са по-малко ефикасни

- Avanafil, в дози, вариращи между 50 и 200 mg, е най-малко ефикасен при тази група от пациенти; същевременно, при avanafil 50 mg са наблюдавани и най-малко нежелани странични ефекти, за разлика от останалите представители на този клас медикаменти

- Най-висока честота на нежеланите лекарствени ефекти е регистрирана при vardenafil 20 mg (25%); сходна е честотата при sildenafil и tadalafil (21-22%)

Профилът на ефикасност и безопасност на sildenafil е проучван над 15 години, в над 136 клинични изпитвания с участието на над 23 000 мъже с ЕД. Медикаментът е доказал, че има приемлив профил на безопасност, най-добра ефикасност и е един от предпочитаните PDE5I за лечение на ЕД. Едни от основните нежелани ефекти на sildenafil са зрителните нарушения, докато при tadalafil често се съобщава за мускулни болки.

Най-честите нежелани лекарствени реакции на PDE5I включват артериална хипотония, зачервяване на лицето, назална конгестия, главоболие и храносмилателни нарушения. Въпреки че PDE5I са терапия на първи избор за ЕД и ефикасността им варира между 60 и 80%, при тежките случаи, мъжете съобщават за липсата на ефект.

Ето защо лекуващият лекар трябва да обсъди очакванията, които има всеки пациент с ЕД, да съобщи за възможните нежелани лекарствени реакции и да избере подходящия медикамент, в зависимост от личните предпочитания на пациента.

Някои мъже искат висока ефикасност, други предпочитат наред с постигането на желания ефект и по-малка честота на нежеланите реакции. За пациентите с EД, които желаят постигането на максимален ефект, sildenafil 50 mg е медикамент на първи избор. (КД)

Използван източник:

1. Chen L., Staubli S., Schneider M. et al. Phosphodiesterase 5 inhibitors for the treatment of erectile dysfunction: A trade-off network meta-analysis. Eur Urol 2015 Mar 26 www.europeanurology.com