Сърдечна недостатъчност с понижена систолна функция на лява камера


md 01/06/2015

Хроничната сърдечна недостатъчност (СН) остава единственото сърдечносъдово заболяване с увеличаваща се честота на хоспитализациите. Оптималното поведение изисква идентифициране и повлияване на рисковите фактори за СН, избор на правилна терапия с титриране на дозите на медикаментите до препоръчваните или максимално поносимите и комплексен мултидисциплинарен подход към пациента. Дефиниция и епидемиология СН се дефинира като нарушение в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.