Професионална реализация в чужбина01/06/2015

Лекари за Великобритания

Болници във Великобритания, търсят да назначат на работа опитни лекари. Най-търсените специалности: хирургия, вътрешни болести, гастроентерология, урология и ортопедия. Има интерес и към: анестезиология, дерматология, патология, хематология, неврология, УНГ, педиатрия (всички подспециалности), АГ, ревматология, хематология, офталмология, пулмология и кардиология.

Изисквания:

1. Диплома за магистър по медицина

2. Специализация в съответната област

3. Минимум 3 години опит по специалността

4. Отлични познания по английски език (минимум B2), включително и на медицински английски

5. Пълна регистрация в GMC е предимство, но можете да се регистрирате и след като ви бъде намерена работа.

Заплащането зависи от опита на кандидата и съответната болницата. Ако нямате опит във Великобритания заплатата за специалист е около 75 000 паунда на година (преди данъци), за по-неопитни лекари тя е между 37 000 и 60 000 паунда (преди данъци), а за много опитни професионалисти стига до 120 000 паунда (преди данъци). В тези възнаграждения не се включват допълнителните заплащания и придобивки.

Ако имате въпроси по обявата и искате да кандидатствате, изпратете Вашето CV на английски език на: career@medicalnews.bg

Общопрактикуващи лекари за Австралия

Болници и лекарски практики в Австралия търсят общопрактикуващи лекари на постоянни договори.

Изисквания:

1. Диплома за магистър по медицина

2. Специализация по обща медицина

3. Отлични познания по английски език (минимум B2), включително и на медицински английски

4. Международният опит е предимство

Ние предлагаме:

1. Заплата между AUS $220,000 и $450,000 годишно преди данъци

2. Подпомагане за регистрация в съответните съсловни организации

3. Осигуряване на автомобил, квартира и помощ при преместване, ако Ви намерим позиция в по-малък град.

Ако имате въпроси по обявата и искате да кандидатствате, изпратете Вашето CV на английски език на: career@medicalnews.bg

Лекари специалисти за Франция

Търсят се лекари специалисти с опит в почти всички медицински специалности.

Изисквания:

1. Диплома за съответната специалност

2. Френски език на ниво В1-В2

4. Добри комуникативни умения

5. Умения за работа в екип

Ние предлагаме:

1. Подпомагане при езиковото ви обучение

2. Възможности за допълнителна квалификация

3. Годишна заплата между 60 и 70 000 евро (преди данъци). В това възнаграждение не се включват допълнителните заплащания и придобивки

4. Подпомагане при всички административни и други дейности, свързани с преместването ви във Франция и изкарването на съответните разрешения и документи

Ако имате интерес, изпратете вашето CV на френски език на: career@medicalnews.bg; тел. +359 889 807 559

Млади лекари за Ирландия

Болници в Ирландия, спешно търсят да назначат на работа лекари (със или без специалност) с поне две години опит в следните области: офталмология, вътрешни болести (всички подспециалности), ортопедия, спешна медицина, акушерство и гинекология, педиатрия, анестезиология.

Продължителността на договорите е 6-24 месеца, с опция за продължаване. Това е чудесна възможност за кратък период да спечелите добри пари и да придобиете международен опит като лекар.

Изисквания:

1. Диплома за магистър по медицина

2. Минимум две години опит като лекар - не е нужна специалност

3. Отлични познания по английски език (мин. B2), вкл. медицински английски

4. Пълна регистрация в IMC е предимство, но можете да се регистрирате и след като Ви бъде намерена работа

Ние предлагаме:

1. Заплата между Ђ2 500 и Ђ4 000 на месец (след данъци)

2. Работа като Senior House Officer (SHO) или като Registrar

3. Подпомагане при регистрацията в IMC

4. Заплащане на такси за курсове за продължително обучение и усъвършенстване

Ако имате въпроси по обявата и искате да кандидатствате, изпратете Вашето CV на английски език на: career@medicalnews.bg; тел. +359 889 807 559

Лекари специализанти за България

Можете да намерите всички обявени места за лекари специализанти на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на www.jobs.medicalnews.bg

Повече работни предложения в сферата на медицината и здравеопазването, можете да намерите на www.jobs.medicalnews.bg