Повторна реоперация при оперативно коригирана сърдечна малформация – замяна на аортна клапа и пулмонален кондюит при пациент с коригиран трункус артериозус


md 01/06/2015

Доц. д-р Владимир Данов Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ Св. Анна – София Представяме клиничен случай – мъж на 29 години – с преживяни две операции по повод на трункус артериозус (ТА) тип II по Van Praagh. Първата операция е през 1984 – пластика на междукамерен дефект и включване на хомографт, свързващ дясна камера с двете […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.