Първа линия терапия с erlotinib при пациенти с метастазирал недребноклетъчен белодробен карцином с активиращи EGFR мутации: данни от проучването EURTAC


md 01/06/2015

Белодробният карцином е водеща причина за смърт в резултат на злокачествено заболяване. Около 85% от случаите се дължат на недребноклетъчен рак на белите дробове (non-small cell lung cancer, NSCLC), който обикновено се диагностицира в напреднали форми (стадий IIIB или IV). Средната преживяемост при заболяването е 3-6 месеца. Стандартната системна терапия се състои от базирана на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.