Назални капки с коменсални бактерии могат да осигурят защита срещу инвазивно менингококово заболяване01/06/2015

Назалната инокулация с коменсалните бактерии Neisseria lactamica* намалява вероятността за колонизация на носоглътката с патогенните Neisseria meningitidis, показаха резултатите от проучване, публикувани в Clinical Infectious Diseases (1).

Според авторите, N. lactamica може да се използва като средство за профилактика и контрол на епидемични взривове от менингит, предизвикан от N. meningitidis, и добавят, че наблюдаваният защитен ефект е по-изразен и настъпва по-бързо, съпоставен с протективното действие на конюгираните менингококови ваксини.

Данните от проведени до момента епидемиологични изследвания доказват, че хората, които са носители на коменсиалната бактерия N. lactamica, много по-рядко се колонизират от патогенната N. meningitidis и по този начин имат многократно по-нисък риск да развият инвазивно менингококово заболяване.

В проучването са включени 310 студенти доброволци, които са рандомизирани да получат назални капки, съдържащи N. lactamica (104 колония-образуващи единици) или плацебо. От всички участници са взети орофарингеални проби на 2-та, 4-та, 8-та, 16-та и 26-та седмица.

В началото на изследването носители на патогенни N. meningitidis са били 22.4% от контролите, чийто дял е достигнал 33.6% в края на 26-ата седмица.

Две седмици след инокулиране на N. lactamica, 33.6% от студентите в терапевтичната група са били колонизирани с тази бактерия, като до 26-та седмица честотата им достигнала 41%.

В групата на носителите на N. lactamica, делът на колонизираните с N. meningitidis се е понижил от изходна честота 24.2% (сходна с тази на контролната група) до 14.7% две седмици след инокулацията (-9.5%, р=0.006). Кръстосаната инокулация на контролите с N. lactamica е повторила този резултат в края на 2-ата седмица.

В края на 4-ата седмица, само 6.7% от доброволците в терапевтичната група са били носители на N. meningitidis, за разлика от кoнтролите, където носителството не се е променило – 22.4%.

В допълнение, участниците, колонизирани с N. lactamica, са имали много по-малка вероятност да станат отново носители на патогенни бактерии. Само 13.3% от студентите в терапевтичната група са били носители на патогени N. meningitidis в края на 26-та седмица, съпоставени с 29.2% от контролите.

Според изследователския екип, протективният ефект след инокулацията на съдържащи N. lactamica носни капки не е резултат на изработването на кръстосани антитела, а вероятно на конкуренция между двата вида бактерии (изместване на N. meningitidis), или на имунен отговор, който се изработва само при хора, които са носители на коменсалните бактерии. (КД)

* N. lactamica е идентифицирана в края на 60-те години на ХХ век. Представлява Грам-негативен диплокок. Ферментира лактозата, глюкозата и малтозата и произвежда бета-галактозидаза. Изолира се често в назалния секрет на малките деца и рядко при възрастните хора.

Установена е обратна зависимост между колонизацията на носоглътката с N. lactamica и Neisseria meningitidis, като носителството на N. lactamica е свързано с намалена честота на инвазивно менингококово заболяване.

Използван източник:

1. Deasy A., Guccione E.,Andrews N. et al. Nasal inoculation of the commensal Neisseria lactamica inhibits carriage of Neisseria meningitidis by young adults: A controlled human infection study. Clin Infect Dis 2015, March 25 http://cid.oxfordjournals.org/