Колко трябва да спят хипертониците?01/06/2015

Пациентите с артериална хипертония (АХ), които спят недостатъчно, както и тези с прекалено продължителен сън, повишават близо два пъти риска си за инсулт, показаха резултатите от деветгодишно проучване с повече от 200 000 участници, представени на годишната научна среща на Американското дружество по хипертония в Ню Йорк (1).

Краткотрайният сън, свързан с нарушения на съня или с начина на живот, все по-често се посочва като рисков фактор за инсулт. Появиха се и съобщения за връзка между по-дългото от обичайното време, прекарано в сън, и нежелани медицински последствия.

Авторите на изпитването проучване категоризират продължителността на съня като недостатъчна (8 часа). Пациентите са хипертоници, на средна възраст 60 години, 50% са жени.

За периода на проследяване, честотата на инсулти е 11.2% в групата с недостатъчен сън, 5.7% при тези с краткотраен сън, 5.4% на фона на здравословен сън и 13.6% при продължителен сън, при статистически значима разлика между групите. При недостатъчен сън рискът за инсулт се увеличава 1.83 пъти, а при продължителен – 1.74 пъти.

Резултатите от този анализ дават основание в анамнезата на всички пациенти с АХ да влизат въпроси, свързани с продължителността на съня.

Използван източник:

1. Akinseye O., Ojike N., Williams S. et al. Increased risk of stroke among hypertensive patients with abnormally short sleep duration: Analysis of the National Health Interview Survey. J Am Soc Hypertens, May 2015; DOI:10.1016/j.jash.2015.03.015 http://www.ashjournal.com/article/S1933-1711(15)00118-7/fulltext