Фармакологични антиоксидантни стратегии в лечението на ХОББ


md 01/06/2015

Ефектът на антиоксидантните терапевтични стратегии върху системния и локален белодробен оксидативен стрес и ролята му за модулирането на клетъчните и биохимични аспекти при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)* са разгледани в обзорна статия, публикувана в списание Biochimica et Biophysica Acta (1). В резултат на богатото си кръвоснабдяване и голяма повърхност, белите дробове са особено податливи […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.